President Lange runder 60

SOLID: 60 år har det tatt å støpe dagens utgave av Elverum Mannskors helt ubestridte toppleder. Det får tankene til jubilanten til å gå i dybden. Foto: Burgunder-Nytt.

– Tid for ettertanke, på de store perspektivene, sammenhengene, hva som driver oss, påvirker oss og om vi er i stand til å gi næring god nok til våre indre parametere for å treffe gode valg. For fellesskapet. I en ideell verden er vi alle en del av alt.

Fredag rundet den overmåtelig populære og derfor enstemmig valgte presidenten for det høyt dekorerte Elverum Mannskor, 2. bass Lange, 60 år. Som de eneste har Burgunder-Nytt fått et eksklusivt intervju med jubilanten som har helt andre tanker enn kremkake, champagne og hurrarop i hodet på den store dagen.

– Å passere 60 år er en stor anledning. Alt for stor for å benyttes bare til trivielle markeringer. For meg skal merkedager benyttes til å tenke på de tiårene som er gått, hva som har vært og hva som kommer. Retningsgivende tankearbeid, kaller vi det i Elverum Mannskor. På mange måter et dekkende uttrykk, sier den jubilerende presidenten underfundig.

Og det er akkurat 60-åringens substansielle korpolitiske tanker og hans tunge vektlegging av det korstrategiske arbeidet i det internasjonalt anerkjente Elverum Mannskor, som har fått han helt til den øverste maktposisjonen innenfor den nasjonale mannskorbevegelsen. En nøkkelrolle, så å si.

– Tanker om korbrødrene og Elverum Mannskor er bestandig langt fremme. Også på en slik dag og kanskje særlig med de krevende omstendighetene vi lever i om dagen. Men selv om viruset hemmer oss, er det nyttig å stoppe opp og bruke tid på vår plass i det store bildet. Hva hver enkelt av oss kan gjøre på egenhånd, i en gruppe eller i en bevegelse. Dette er sammenhenger jeg tror blir helt avgjørende både for den enkelte sanger, for hvert enkelt kor og på sikt for et helt samfunn. Jeg er opptatt av at vi skal møte hverdagen som bedre korsangere og som et enda bedre kor. Og oppe i alt, så tror jeg at vi kommer til å lykkes. Vi har heldig vis et høyt faglig nivå i alle korets sentrale posisjoner, noe som er nødvendig i tiden vi er inne i, sier den rause og godt empatisk utviklede president 2. bass Lange.

Fra presidentskapet skal det ha vært planlagt forsøk på en større markering i anledning den dagen. Ubekreftede meldinger går ut på at den mye omtalte Rådhusplassen var tenkt som sted for en større hyldest av den burgunderrøde hærføreren.

– Jeg kan bekrefte at det var løse planer om en markering av presidentens runde år. Jeg holdt på å si det bare skulle mangle. Noen detaljer vil jeg ikke ut med, men det stemmer at frykten for at en slik markering ville samle store masser, var årsaken til at vi av helt åpenbare smittevernmessige årsaker fant det best å avlyse, sier presidentskapsmedlem med særlig ansvar for merkevare, omdømme, profilering, internkommunikasjon og den slags, samt nå også fungerende talsmann for samfunnskorpolitisk avdeling i Elverum Mannskor, 2.tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard i en epost til Burgunder-Nytt.

Synger ut i sykehushøring

KRAFTIG KOST: Presidentskapsmedlem om fungerende leder av samfunnskorpolitisk avdeling i Elverum Mannskor, 2. tenor Bjøntegaard (innfelt), har jobbet fram en høringsuttalelse i forbindelse med ny sykehusstruktur for Innlandet.

– Alle mannskor vi vanligvis sammenliknes med, som de fra Stockholm, Praha, Tallin og Karlstad, har akuttsykehus i umiddelbar nærhet. Og tenk på de økonomiske og ikke minst de miljømessige konsekvensene det vil få at Elverum Mannskor for eksempel hver 17. mai må reise tre kvarter hver veg for å glede de sykehusinnlagte, sier presidentskapsmedlem 2. tenor Bjøntegaard.

2.tenoren har ledet arbeidet i den presidentskapsnedsatte ad hoc-kommisjonen som har hatt som oppgave å kvalitetssikre det faktagrunnlaget beslutningstakerne har fått i saken om Innlandets nye sykehusstruktur. Den bestandig taktfaste og noen ganger renstrøkne tenoren har også vært fungerende talsmann for korets samfunnskorpolitiske avdeling. Forslaget om å legge ned Elverum sykehus har skapt et enormt engasjement, noe som selvsagt også gjelder det høyt dekorerte og internasjonalt anerkjente mannskoret. Koret har derfor sendt en høringsuttalelse til Helse Sør-Øst i sakens anledning.

LES HØRINGSUTTALELSEN HER

– En sak som engasjerer hele regionen, er selvsagt også en sak vi med vårt betydelig samfunnsansvar må ta på alvor. Noen kan kanskje stusse over avhengighetsgraden mellom et mannskor og et sykehus, men våre funn viser at den er betydelig. Verre er det at de viktige sammenhengene som finnes i rommet mellom kor, helse og beredskap ikke berøres verken i debattene som raser, eller i ulike analyser som er utarbeidet, sier en uvanlig klar 2.tenor Bjøntegaard.

Det er konsekvensene av et Elverum uten sykehus som ad hoc-kommisjonen har konsentrert sitt arbeid rundt. For Elverum Mannskor er de både store, mange og svært alvorlige. Bjøntegaard sier det vil bli alt for omfattende å gå inn på detaljene, men anbefaler alle å lese høringsnotatet.  Der pekes det på noen svært viktige momenter, sammenhenger, mangler og åpenbare misforståelser som mannskoret mener vil være avgjørende i det videre arbeidet mot en ny sykehusstruktur for Innlandet.

– Det går på påstander som for eksempel at Elverum ikke skal være i stand til å rekruttere, noe vi i Elverum Mannskor er et levende bevis på at ikke stemmer. Vi har jo snarere skapt nasjonal oppmerksomhet for det motsatte. Generelt kan jeg si at regioner er avhengig av gode vekstmotorer og at disse fungerer best sammen. Tar du bort en av dem, vil de andre fungere dårligere. Mange kaller det ringvirkninger. Tar du sykehuset fra Elverum Mannskor, vil mannskoret lide. Akkurat som tar du Elverum Mannskor fra sykehuset, vil sykehuset bli fattigere. Du skal jammen ikke hatt mye feber eller sunget mange vers, før du forstår denne sammenhengen, sier en offensiv og kampklar Bjøntegaard til Burgunder-Nytt.

En korkjempe runder 80

BLOMSTERHILSEN: Tidligere formann 1.bass Tangen ble hedret med besøk av selveste presidenten på den store dagen.

Korbyggeren, korstrategen og korkjempen 1.bass Tangen rundet torsdag 80 år. – I en ideell verden ville alle kor vært satt opp med et medlem av dette kaliberet, sa president 2. bass Lange da han overrakte blomsterhilsen fra burgunderjakkene på selve dagen.

Tangen er noe så uvanlig som en 1. bass med solid kompetanse innenfor både det organisatoriske, kunstneriske og menneskelige. 1. bass Tangen var formann, som tittelen på korets øverste leder var på den tiden, i årene fra 1998 til 2008. En historisk gjennomgang viser at dette var tiåret da burgunderjakkene i realiteten gikk fra asken til ilden.

– Koret ble bygget, trinn for trinn med en klar korpolitisk linje. En linje vi fortsatt bygger vår suksess på. Den handler mye om en strategisk forankring i rommet mellom bevisste merkevaremål, søken etter positiv oppmerksomhet og kunstnerisk satsing. I andre enden av kan ny rekruttering og sterkt sosialt samhold og kameratskap høstes, sier president 2.bass Lange i en kommentar i anledning jubileet.

Den alltid veloppdragne og helt enstemmig valgte presidenten for det høyt dekorerte og nylig regjeringsnevnte koret med den internasjonalt aksepterte grunntonen fant det helt naturlig å gjennomføre et personlig besøk hjemme hos jubilanten på selve dagen.

Jubilanten sier han kom med i koret i 1993. Den direkte årsaken til at tidligere formann 1. bass Tangen ble med, var at han var vaktmester for lokalene der Elverum Mannskor hadde sine øvelser og hadde som oppgave å låse etter øvelsene.

– Jeg var ivrig på å låse og komme meg hjem. Derfor ble jeg observert ventende ved utgangsdøra. Da spørsmålet en kveld kom om jeg ikke ville bli med, svarte jeg ja, minnes jubilanten.

Og det tok altså ikke mange år før tidligere formann 1.bass Tangen var helt toneangivende i det etter hvert så veldige koret med den omfattende virksomheten. Det var jubilanten som i sin tid satte ned den mye omtalte Verdikommisjonen og satte kommisjonens banebrytende mål ut i livet. Det var under Tangen Elverum Mannskor ble en del av 17.mai-feiringen, Festspillene og ble i stand til å sette opp store forestillinger og spille inn egne CD-produksjoner som i sum endte med Elverum kommunes kulturpris i 2007. Dette for å nevne bare litt av betydningen den bunnsolide jubilanten har hatt både for de burgunderkledde kulturambassadørene og for hele regionens kulturliv. Burgunder-Nytt gratulerer.

– Mer enn et valg av president

FORSKJELLER: Valget av president i Elverum Mannskor kan ikke direkte sammenliknes med presidentvalget i USA, men det finnes grunnleggende likheter, mener president 2. bass Lange.

– Et presidentvalg skal samle og styrke, ikke splitte og svekke. Dette må ligge i bunnen av all tenkning hos alle som har en rolle i demokratiske valg. Like mye hos kandidatene som blant velgerne, sier president 2. bass Lange i en kommentar til det pågående presidentvalget i USA.

Presidenten for det høyt dekorerte og nesten nylig regjeringsnevnte koret med den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjetekningen, valgte i morgentimene onsdag å komme med en uttalelse etter at han, sammen med sine nærmeste rådgivere, hadde fulgt tett på nattens kappløp mellom demokraten Joseph Robinette Biden jr. og republikaneren Donald John Trump om presidentstolen i USA.

– Det blir helt feil av meg som valgt president for en gruppe «menn som har lyst og interesse for å synge i koret» som det heter i våre vedtekter, å velge partipolitisk side i et politisk valg, men føler likevel det er riktig å mene sterkt om hvordan vi forvalter demokratiet og hvor viktig disse grunnleggende prinsippene oppleves som overordnede når spenningen om de ulike kandidatenes oppslutning er som mest intens, sier den gjennomdemokratisk valgte presidenten for det stadig mer betydelige mannskoret.

President Lange sier at den amerikanske valgordningen ikke direkte kan sammenliknes med måten presidentvalget i Elverum Mannskor gjennomføres på, men mye er likt. En vesens forskjell er at Elverum Mannskors president blir direkte valgt, i USA gjennomføres et indirekte valg der valgmenn foretar det endelige valget. Men begge valgene et resultat av en nøye utvelgelse av mulige kandidater. I USA foregår utvelgelsen gjennom prosesser i de to partiene, det demokratiske og det republikanske. I Elverum Mannskor foregår prosessen i valgkomiteen.

– Ja. Det er en forskjell at i Elverum Mannskor er det i utgangspunktet bare en kandidat å velge i. Det gjør jo valget litt enklere å gjennomføre. Det er for eksempel sjeldent det blir noe spørsmål om hvem som ender som vinner på den måten. Videre har vi bare fire ulike stemmegrupper med forskjellige stemmer å forholde oss til og ikke en rekke delstater med ulik demografi, historie, religion og konfliktområder. I et såpass renstrøket kor, har vi for eksempel ingen rustne stemmer som kan være avgjørende i et presidentvalg slik som stemmer fra ruststatene kan være det i USA, sier en svært opplagt president 2. bass Lange som legger til at i en ideell verden ville alle presidentvalg vært en bekreftelse på et godt fungerende demokrati.  

Koronafond skal sikre samhold

Burgunder-Nytt kan i dag eksklusivt avsløre at presidentskapet i det høyt dekorerte og nylig regjeringsnevnte Elverum Mannskor har etablert et eget koronafond.

FAKSIMILE: Utdrag hentet fra den oppsiktsvekkende eposten Burgunder-Nytt har fått tilgang til.

Den korpolitisk aldeles oppsiktsvekkende nyheten kommer frem i en epost Burgunder-Nytt har fått tilgang til i forbindelse med invitasjonen til årets julebord i det på stadig flere måter veldige og helt grensesprengende mannskoret med den korpolitisk gjennomtenkte triple bunnlinjetenkningen.

OPPRETTET FOND: Finansforvalter 1.tenor Granrud skal ha opprettet fondet.

I eposten kommer det fram at det er korets finansforvalter, presidentskapsmedlem 1.tenor Granrud, som har opprettet fondet som har fått navnet «Burgunder Coronafond». Fondet skal være finansiert gjennom ulike støtteordninger. Uten å komme nærmere inn på fondets retningslinjer, heter det i eposten at å støtte julebordet absolutt er innenfor disse.

Regjeringsnevnt i forbindelse med utarbeidelsen av den grunnleggende opplæringsvideoen rundt smittevern samt et generelt banebrytende internt smittevernsarbeid, er Elverum Mannskor blitt et slags fyrtårn i forhold til koronapandemien og frivillighet. Det er derfor ingen overraskelse at presidentskapet nå er i stand til å be sine mange korbrødre inn til et julebord som «hensyntar alle forhold – god mat, godt drikke, trivelige omgivelser, smittevern med mer», som det heter i eposten.

Dette betyr i klartekst at presidentskapet ser det som så viktig å samles til sosial adspredelse at det går direkte inn med økonomisk støtte uten tanke på noen form for økonomisk bærekraft. Også dette kommer til uttrykk i den svært empatiske, oppbyggende og omsorgsfulle eposten Burgunder-Nytt sitter med en kopi av. Her skriver nemlig presidenten at forhandlinger med korets samarbeidspartner Scandic Central «innebærer at guttene kan samles for en juleavslutning ved enden av et spesielt år – og kjenne på gleden over å ha vårt fellesskap som sangerbrødre».

– I en ideell verden skulle jeg gjerne kommentert dette og annet av korets interne anliggende. Slik er det ikke. Jeg vil ikke og kan ikke uttale meg offentlig om innholdet i kommunikasjonen presidentskapet har med våre stolte og svært taktfaste medlemmer, sier en ordknapp, men tydelig godt opplagt president 2. bass Lange og ber om forståelse for korets grunnleggende kommunikasjonsstrategi.

Holder stand med god avstand

AVSTAND: God avstand og direktesending til de som ikke fysisk kan møte opp, er hverdagen i en tid med Covid-19.

Direktesendte øvelser, fullt korfaglig fokus og gedigen julekonsert. Der har du i korte trekk det regjeringsnevnte og høyt dekorerte i Elverum Mannskor i en tid med Covid-19.

Den svært godt empatisk utviklede, korpolitisk banebrytende og uvanlig strategisk sterke og helt enstemmig valgte president 2.bass Lange legger ikke skjul på at et dødelig koronavirus i lufta og et rundt 50 mann stort mannskor, mange i godt voksen alder, er en svært krevende kombinasjon. Han er likevel trygg på at det internasjonalt anerkjente koret med den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjentenkningen, også kan bidra på flere plattformer og nivåer.

– I vår brukte vi mye tid på å bidra i kampen mot smittespredning. På mange måter kan du nok si at vi tok vårt åpenbare samfunnsansvar på høyeste alvor og utarbeidet blant annet en egen opplæringsvideo i forbindelse med regjeringens smittevernarbeid. I tillegg til de nasjonale oppgavene, gjennomførte vi digitale øvelser og andre ikke smittefarlige aktiviteter. Dette for å sikre samhold og fokus, sier den åpne og inkluderende presidenten for koret med de skreddersydde og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den vemodig vakre burgunderrøde fargen.

President 2.bass Lange i vårform.
Se den regjeringsnevnte smittevideoen en gang til.

Presidenten forteller om en svært spesiell markering av nasjonaldagen 17. mai. Med god avstand mellom sangerne gjennomførte koret en runde med vakker sang for å glede de eldre, syke og svake på en stor dag i en vanskelig tid. Det på mange måter veldige koret avsluttet med å synge nasjonalsangen på direktesendt stream som ut gikk til hele folket.

– Viktig. Svært viktig, kommenterer presidenten før han serverer en klassisk kunstpause, tar seg til øyekroken og ser alvorstynget ut på høstværet. Han sier lavt, men med styrke, at koret nå er inne i en periode der det kunstneriske nødvendigvis er i fokus. Med stor avstand mellom sangerne er det en forutsetning å stole på egen stemme og egen korfaglige kompetanse. På sikt vil dette gi en kunstnerisk gevinst i det taktfaste og fra før samstemte mannskoret.

Fra tiden der koret møttes utelukkende digitalt.

– Ja. Vi er i gang med korøvelser igjen. Men det er strengt smittevern med store avstander og mye håndsprit. Selvsagt noe amputert i forhold til det rent sosiale. Vi direktesender hver øvelse slik at de som føler seg utrygge, eller ikke har anledning, kan følge med hjemmefra. Vi skal delta på et internt arrangement i korforbundets regi, noe som har fått navnet Gnist, men det store blir vår egen julekonsert. Når, hvor og med hvem, spør du. Ingen kommentar foreløpig, sier jeg. Ikke annet enn at dette nok vil bli vinterens store høydepunkt. I hvert fall for dem som er glad i jul, sier president 2. bass Lange.

Fortsetter vegen mot toppen

SOLID: Visepresident Søgaard øser av sin inngående, livsnødvendige og regjeringsnevnte kunnskap rundt smittevernarbeide for mannskor med burgunderrøde jakker.

Det høyt dekorerte, internasjonalt anerkjente og regjeringsnevnte Elverum Mannskor lar seg ikke stoppe av koronapandemien. Under et strengt smitteregime er kvalitetskoret igjen i gang med øvelser for å befeste sin sterke posisjon i mannskor med burgunderrøde jakkers elitedivisjon.

Det er visepresident 2. tenor Søgaard, med sin tunge kompetanse innen smittevern og helsepolitikk, som har fått det store ansvaret med å gjennomføre korets aktivitet i henhold til gjeldende smittevern. Direkteoverførte øvelser til de som ikke kan komme og avstands- og hygieneregler for de møtende, er blant tiltakene. Elverum Mannskor, med visepresident Søgaard, i spissen er som kjent regjeringsnevnt i forbindelse med koronapandemien i forbindelse med opplæringsvideoen for kor som ble produsert av Elverum Mannskor under regjeringens utarbeidelse av smittevernregler for kor i vår. Sjekk Abid takker Burgunderjakkene.

– Som vanlig er vi nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig og utarbeide ulike strategier for de forskjellige tilstandene vi befinner oss i. Først og fremst skal all vår virksomhet være trygg og i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi skal videre bygge det gode miljøet og kameratskapet både under koronatiden og etterpå og endelig skal vi heve korets kunstneriske nivå enda et hakk. Det viser seg at vår overordnede triple bunnlinjetenkning også er godt egnet for kor i unntakstilstand, sier den bestandig presise men samtidig folkelige og mellommenneskelig sterke president 2.bass Lange i en kommentar til Burgunder-Nytt.

Nytt fra korets medlemmer er at den til tider noe breiale og på grensen til usaklige, men likevel tvers gjennom folkelige og tonesterke 2.tenor Bjørge “roten-til-alt-ondt-i-skosjikanesaka” Furuheim er blitt kallet til folkeskolelæreryrket. I følge et oppslag i avisa Østlendingen, ble den tidligere bowlingsjefen headhuntet til skolejobben og har allerede frontet at hans syn på lærere allerede er endret og at han nå gleder seg til sin første avspasseringsperiode som på folkemunne kalles høstferie. Sjekk alt om skosjikane-saka her.

NY JOBB: Rikt illustrert oppslag om 2. tenor Furheims nye jobb i avisa Østlendingen.

2.tenorrekka er for øvrig fra før tungt plassert innenfor skoleverket. Jens Petter «alltid tidlig og godt over skia» Madsbu er en slags doktor for folkeskolelærere, mens 2.tenorbror Svenkerud er professor i mye av det samme. Sjekk Madsbus doktorsprell her.

Ellers har kilder tett på korets besluttende organer antydet for Burgunder-Nytt at selv om servering av kaffe og kake er kuttet ut i frykt for smittespredning, har ikke Covid-19 stoppet det mye omtalte vinlotteriet i det veldige koret.

– Her er det i realiteten ingen forskjell. Som et rent narrespill er de såkalte kulene med vinnernummer skiftet ut. Men resultatet er det samme; gevinstene går til medlemmer som befinner seg i lotteriarrangørenes aller nærmeste krets, eller i enkelte tilfeller til medlemmer som korets maktelite av en eller annen grunn mener fortjener en ekstra oppmerksomhet. Noe lotteri er det uansett ikke, sier en kilde som vil være anonym i frykt for represalier og varslerstatus. Les om tidligere kritikk av vinlotteriene her.

Presidentens tale 17. mai

Se og lytt til president 2.bass Langes svært viktige tale.

Burgunder-Nytt kan som de eneste publisere både video og manusteksten fra president 2. bass Langes smått legendariske tale på den svært spesielle 17.mai 2020. Klikk på videoen kjenn tyngden av ordene, fordyp deg senere i teksten. Talen blir regnet som en av de store så langt i presidentperioden.

Kjære burgunderjakker ute og hjemme

Hva er demokrati uten frihet? Hva er frihet uten demokrati? Hva er et Elverum Mannskor uten burgunderrøde jakker? Hva er burgunderrøde jakker uten Elverum Mannskor? Nasjonen befinner seg i en krise. Kriser utfordrer oss, kriser tvinger oss til å stille grunnleggende spørsmål. Men krisene gir oss ingen svar, bare savn, lengsel og usikkerhet. Usikkerhet rundt hva morgendagen vil gi, savn og lengsel etter det gårsdagen ga.

På en dag som dette blir lengselen og savnet ekstra stort. Grunnlovsdagen, vår hyldest av frihet og demokrati. Vår årlige påminnelse på folkestyrets og ytringsfrihetens store verdi. Vår egen dag for å feire vårt demokrati. Frykten for en dødelig epidemi har tatt det fra oss.

For Elverum Mannskor er 17. mai blitt en naturlig dag for å synliggjøre vårt åpenbare sammfunnsansvar gjennom aktiv og inderlig deltakelse. Vi hyller nasjonens frihet, men også oss selv og korets grunnverdier.  Engasjement, profesjonalitet, kreativitet, kameratskap, respekt og synlighet, og den triple bunnlinjetenkningen oppi alt.

Det skal komme tider hvor vi igjen skal fylle gatene med glade barn og beundrende voksne. Hvor vi igjen skal gå skulder ved skulder i taktfast sang og glad feiring av både våre nasjonale og våre korpolitiske verdier. Fatt mot, alle landets burgunderjakker. Let etter svarene, men glem aldri savnet og den høye prisen fraværet har for hver og en av oss. 

Gratulerer med dagen. Alt for koret. Alltid. Hurra. Hurra. Hurra. 

Korrekt antrukket statsråd

KORREKT: Kulturminister Abid Q. Raja ankom søndagens direktesending helt etter boka. Foto: Åsmund Mæhle, Norges Korforbund

Søndag kveld var det duket for oppvarming til 17.mai. Det Norske Solistkor og blant annet kulturminister Abid Q. Raja var samlet til en landsdekkende direktesending. Statsråden stilte i stilrent burgunder.

– Litt vanskelig å se av de direktesendte bildene om statsrådens korjakke var skreddersydd og av silke fra Østen, slik som våre, men velsittende og vemodig vakker var den. Og selvsagt med sort tversoversløyfe, hvit skjorte og mørke benklær. Artig at vi er til inspirasjon også for våre regjeringsmedlemmer. På mange måter er det et naturlig valg av Raja. Det trolig ferskeste minne han har av et mannskor er nok Elverum Mannskors banebrytende opplæringsvideo som ble utarbeidet som et ledd i smittevernarbeidet før årets 17.mai-feiring. Den fikk vi en personlig takk for og har sannsynligvis vært et samtaletema i både den politiske og administrative ledelsen av departementet, sier presidentskapsmedlem og sekretær med særlig ansvar for merkevare, omdømme, profilering, internkommunikasjon og den slags i det høyt dekorerte, høyt dekorerte  og på stadig flere måter veldige og internasjonalt anerkjente koret, nå 2. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard. Se opplæringsvideoen her

MANUAL: Her fra Elverum Mannskors påkledningsveileder.

Den svært omgjengelige, alltid tilstedeværende og noen ganger helt klokkeklare tenoren sier videre at han er glad og stolt over at den burgunderrøde bølgen har nådd kulturstatsråden. Raja er jo kjent for sine mer spesielle kombinasjoner av dressjakker og tilbehør. Presidentskapsmedlem 2. tenor Bjøntegaard mener statsråden med sitt valg av antrekk søndag viser at det også for han går en grense.

– Uten å legge all verden i statsrådens antrekk, er det åpenbart ikke tilfeldig at han stiller i burgunder. Selvsagt handler ikke dette bare om valg av farge, det har en dypere mening. Med valget ligger også en anerkjennelse av korets grunnleggende verdier og ikke minst er dette en seier for den helt grunnleggende og altomfattende triple bunnlinjetenkningen som er så typisk og grunnleggende for vårt på stadig flere måter veldige kor. Jeg vil gå så langt som å si at dette er et nytt steg på vår veg fra å være et kor til å bli en bevegelse med alt det innebærer av ansvar og status, sier en uvanlig visjonær og presis 2. tenor Bjøntegaard.

Tung presse – lett øvelse

VARMER OPP: Med betryggende avstand varmer guttene opp foran den første korøvelsen etter at koronakrisen slo inn over oss.

Selv isolert av koronasituasjonen, skaper det høyt dekorerte Elverum Mannskor store overskrifter og høster lovord fra høyeste hold for sitt banebrytende arbeid.

Samtidig som at det taktfaste og internasjonalt anerkjente korets smittevernarbeid er samtaletema rundt kongens bord og en uvanlig presis lokalpresse spisser sine penner, har det på stadig flere måter veldige koret tatt et lite steg mot hverdagen. Mandag var det korøvelse, ute og med minst en meters avstand mellom gullstrupene.

TUNG PRESSE: At pressen følger mannskorets virksomhet er både riktig og viktig, mener president 2.bass Lange.

– Vi er etter hvert blitt vant til stor oppmerksomhet rundt våre tiltak og generelle virksomhet. Som et ledende kor med en så spiss og innovativ trippel bunnlinjetenkning er ikke det til å undre seg over. Og selvsagt noe vi er helt bevisst på. Derfor er det viktig for oss at ingen tror vi på noen som helst måte utnytter den fortvilte situasjonen vi alle står oppe i til å skape oppmerksomhet rundt virksomheten vår. Vårt smittevernarbeid, både veilederen og opplæringsvideoen, var noe vi følte oss forpliktet til å utarbeide. Når du sitter med en miks av unik kompetanse, føles det som det eneste riktig å dele denne raust med andre i en krisetid, sier en svært veltalende og presis president 2.bass Lange.

Les Østlendingens artikkel her

Også visepresident med en rekke særskilte spesialområder, sjefsideolog og gul saft-leverandør 2. tenor Søgaard er glassklar i forhold til både smittervernarbeidet og korøvelsen.

FORSIKTIG: Visepresident 2.tenor Søgaard demonstrerer munnbind.

– Det er mange som ser mot vårt kor i disse tider. Da er det helt avgjørende at vi tar smittevern på alvor og viser at vi handler etter boka. Det er jo slik med alle forbilder; de må gå foran som gode eksempler, sier den bestandig godt opplagte og velformulerte visepresidenten.

2.tenor Søgaard er også korets kunstneriske administrative leder og kan berolige Burgunder-Nytts lesere med at koret ikke har mistet sin velkjente klang eller veldige styrke disse ukene koronanen har herjet som verst.

– Selvsagt er vi ikke på det nivået vi var, men vi jobber nå med et sett virkemidler for så raskt som mulig å komme opp i ringene og trygt tilbake på det kunstneriske sporet igjen, sier en uvanlig veltalende og positivt ladet visepresident.