Endelig på norsk jord

2018
02.01

Ny burgunderrød innertier

Følg de sorte pilene og finn de svært burgunderrøde skjerfene. Artig hyldest til Elverum Mannskor fra de kongelige. Digital faksimile: Min Mote.

Både Mette-Marit og prins William stilte med matchende burgunderrøde skjerf da hertugparet fra England landet på Gardermoen militærflyplass i formiddag. Trolig en uttrykt anerkjennelse til de høyt dekorerte Burgunderjakkene.

Da bildene fra mottakelsen av prins William og hans Kate tikket inn, sto jubelen i taket i Burgunder-Nytts lokaler. Igjen en åpenbar hyldest av det burgunderrøde, og igjen slår merkevareansvarlig i koret med den internasjonalt anerkjente grunntonene og den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, fast at valget av burgunderrøde korjakker må betegnes som en historisk suksess.

- Ja. Første gangen koret trakk i burgunderrøde jakker var så tidlig som i 1976. Disse ble riktignok noe falmede og neste rosa etter hvert, men for all del, de gjorde sin misjon. De nye, velsittende og helt åpenbart skreddersydde, er av en helt annen kvalitet og viser seg å holde seg svært «hotte», for bruke et slikt uttrykk, sier den veltalende merkevaresjefen.

Bjøntegaard sier at ledelsen, denne gangen, ikke har jobbet spesielt mot at de kongelige skal hylle Elverum Mannskor i forkant, men han rister på tenorhodet da det insinueres at det jo kan være en tilfeldighet.

- Nei. Såpass framtredende som den burgunderrøde fargen er i det kongelige følget, er dette ikke snakk om noen tilfeldighet. Vi har jo som jeg har sagt før, sunget for svigerfaren til Mette Marit, kong Harald. Jeg vil tro det kommer derfra. Uansett er jeg både stolt og glad på en slik dag, sier en uvanlig opprømt 1. tenor.

1. bass hentet til toppjobb

2018
01.30

Blir ny brannslukkersjef

Oppslag i lokalavisa Østlendingen. 1. bass Kjendstadbakk blir ny brannsjef.

Den uvanlig solide, svært hardtarbeidende og ikke minst empatisk og kunstnerisk godt utviklede 1.bass Kjendstadbakk er utnevnt til ny brannsjef i regionen. – Ingen her er overrasket, uttaler president Krey i en kort kommentar.

Det var lokalavisa Østlendingen som var først med nyheten, men Burgunder-Nytt kan som den første innenfor den internasjonale korpressen melde om ansettelsen.

Når det letes etter spesialkompetanse, både til krevende lederstillinger i næringslivet og til tunge verv for øvrig i samfunnet, viser det seg ofte at rekrutteringsfirmaene først retter sin oppmerksomhet mot de burgunderrødes mangfoldige og høyt kompetente korrekker.

- Jeg har ikke direkte vært involvert i prosessen, men vi vet jo noe av hva som bor i den eminente 1.bass Kjendstadbakk. Han er forholdsvis fersk i våre rekker, men har allerede utmerket seg som en leder. Han hadde blant annet æren av å lede gruppen av 1.basser under det veldige 120-årsjubileet vårt. Deres hovedoppgave var å sørge for alle gjestene våre. Den nye brannmesteren mestret den oppgaven på en utmerket måte, sier den sedvanlig ordsikre presidenten for det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen.

Også merkevareansvarlig 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard var tidlig ute for å kommentere nyheten. Han mener brannslukking og 1.bass-sanger kanskje ikke er så fjernt fra hverandre som en kanskje først kan tro.

- Generelt kan jeg si at 1.bassene ofte ikke skiller seg veldig ut i forhold til store kunstneriske prestasjoner, men det er selvsagt altfor hardt tatt i at det der ofte bedrives en form for kormessig brannslukking. Men helt spesielt vil jeg si at det er særlig gledelig at det denne gangen akkurat er en 1. bass som utmerker seg på utsiden av koret. Til de helt store vervene og toppjobbene er det nemlig ikke fra dette miljøet det rekrutteres oftest, sier Bjøntegaard og legger til at han ikke har noe statistisk fakta som underlag for påstanden. Det er mer er snakk om en magefølelse, avslutter 1. tenoren.

Årsmøtet 2018

2018
01.29

Spenning ble utløst av glede

2. Bass Lange mottok president Mellums burgunderrøde ærespris. Æreslegatsbestyrer 1. tenor Mellum sto selv for uttdelingen.

Et spennende nytt presidentskap, en velskrevet årsmelding. Budsjett under kontroll, enighet om videre strategiarbeid og ikke minst; en utrolig populær prisutdeling.

Det var bare glede å melde om da Elverum Mannskor møttes til årsmøteforhandlinger fredag kveld. I forkant var det  knyttet aller størst spenning rundt valget. Her ble spenningen utløst da det ble opplyst at hovedkasserer Thomasgaard og arrangementsansvarlig Hofgaard hadde takket nei til gjenvalg, mens markeds og merkevaresjef Bjøntegaard hadde meldt interesse for to nye år. Da var mye av kabalen lagt.

Valgkomiteleder Østmoe la fram valgkomiteens enstemmige innstilling der 1. tenor Granrud og 1. tenor Mellum (Rolf, som ofte kalles Robert fordi han er bror av en tidligere president og det var jo Robert Kennedy også) ble foreslått som nye presidentskapsmedlemmer og 2. tenor Søgaard som ny møtende varamann. Valget ble begrunnet nesten til det kjedsommelige av valgkomitelederen, men ble til slutt mottatt med stor applaus.

Ellers meldes det om en årsmelding av de absolutt bedre der jubileet selvsagt grundig ble omtalt. Burgunder-Nytt har som vanlig, av det åpne og inkluderende koret, fått tilgang til hele årsmeldingen som i sin vedtatte form er lagt inn i de burgunderrødes digitale arkiv.

Årsmeldingen finner du her

Et av de aller største høydepunktene under banketten er utdelingen av president Mellums burgunderrøde ærespris. En pris som ble innstiftet i forbindelse med president Mellums avgang som president under årsmøtet i 2015. I vedtaket fra den gang heter det at prisen ble:

«Innstiftet til fremme av allsidighet i forhold til Elverum Mannskors vedtatte verdigrunnlag. Utdeles årlig til den av korets medlemmer som på en fremragende måte har markert seg innenfor minst to av korets til enhver tid prioriterte satsingsområder. Med diplomet medfølger President Mellums Pokal».

Det var ingen som tvilte på at årets vinner, den smått legendariske 2. bass Lange,  er prisen verdig. Det har egentlig bare vært spørsmål om når bass-kjempen og korbyggeren skulle motta prisen, ikke om. Prisvinneren ble selvsagt bejublet av gode sangerbrødre. Ved siden av Mellum selv, har 2. tenor Østmoe og 2. bass Hofgaard tidligere mottatt prisen.

Les om prisen og prisvinnerne her

Bekreftet av valgkomiteen

2018
01.25

Bjøntegaard vil fortsette

Faksimile av pressemeldingen som ble sendt ut sendt i går kveld og 1. tenor Trond "Tulle-Trond" Bjøntegaard.

Markeds- og merkevareansvarlig 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard fortsetter i presidentskapet og det er riktig at presidentskapet blir tilført nye krefter. Dette kommer fram i en pressemelding fra valgkomiteen.

Det var sent i går kveld at valgkomiteens øverste leder, på vegne av komiteen, sende ut en pressemelding. Årsaken til at valgkomiteen ønsker å gå ut i offentligheten med opplysninger rundt prosessen med å finne nytt presidentskap, er i følge pressemeldingen: «Av hensyn til alle de som blir berørt av rykteflommen og de til tider ville spekulasjonene i forkant av fredagens årsmøte i Elverum Mannskor».

Les hele pressemeldingen her

- Vi forstår at spenningen er stor og det er svært gledelig at interessen er så intens rundt hvem som skal lede koret vårt framover. En konsekvens av å vokse seg store, er at det blir satt søkelys på virksomheten vår. Det tåler vi, og vi ser på det som en gledelig utfordring, sier valgkomiteleder og 2. tenor Østmoe som opprinnelig er mer kjent for snurrebarten enn tenorstemmen.

På spørsmål om hvorfor valgkomiteen først nå har kommet med klargjøringer rundt prosessen, svarer valgkomitelederen slik:

- Vi har ikke sett oss tjent med offentlighet rundt temaet før nå. Vi forsto imidlertid at det ble nødvendig da vi så at debatten fikk en så uønsket dreining. Mer ønsker jeg ikke å si om verken den saken eller andre saker.

Ved siden av at Bjøntegaard altså blir foreslått gjenvalgt, er det fortsatt uklart hvordan det nye presidentskapet endelig blir satt sammen. Men i følge pressemeldingen har enten 2. tenor Thomasgaard eller 2. bass Hofgaard, eller begge to, frasagt seg gjenvalg. Det har ikke vært mulig å finne ut noe mer verken av antall nye eller navn på eventuelle nye kandidater.

Kilder Burgunder-Nytt har vært i kontakt med etter at pressemeldingen ble sluppet, sier de egentlig ikke ble særlig mye klokere av utspillet, de regner med fortsatt uro og spekulasjoner. Det er fortsatt svært mange uklarheter å spekulere i, hevder en av dem.

Kilder til Burgunder-Nytt:

2018
01.24

To eller tre skiftes ut

Hvem forlater presidentskapet? Fra venstre: 2. bass Hofgaard, 1. tenor Bjøntegaard og 2. tenor Thomasgaard.

Burgunder-Nytt har fått bekreftet fra opp mot helt sikre kilder at «to eller tre» medlemmer av Elverum Mannskors presidentskap blir skiftet ut når det er duket for årsmøte fredag.

Kildene, som ønsker å være anonyme i frykt for eventuelle etterspill, kan ikke med hundre prosent sikkerhet si hvor store utskiftningene blir, men sier til Burgunder-Nytt at det er minimum en, og færre enn fire fra dagens presidentskap som skal ut.

Ut fra disse opplysningene har Burgunder-Nytt drevet gravejournalistikk på en helt fri og koruavhengig måte og har konkludert med at det er snakk om to eller tre nye medlemmer.

Bakgrunnen for å kunne være så presis, ligger i antallet presidentskapsmedlemmer som står på valg. Presidentskapet består av fem medlemmer; to av dem, 1. bassene Jan Eirik Krey og Erik Stenhammer står ikke på valg og fortsetter. 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, 2. bass Gunnar Hofgaard og 2. tenor Olaf Johan Thomasgaard står alle på valg. Maks antall nye er altså tre.

Valgkomiteens øverste leder, 2. tenor Gunnar Østmoe, har tidligere bekreftet at det blir utskiftninger i presidentskapet. Legg merke til at flertallsform blir benyttet. Alt tyder på at det er snakk om flere utskiftninger, altså mer enn en. Mengden av arbeid som er lagt ned av valgkomiteen, som Østmoe beskrev for Burgunder-Nytts lesere tirsdag, tyder på at det må være snakk mer enn ett medlem som skal skiftes ut denne gangen. Det må være snakk om to eller tre nye medlemmer.

- Jeg gjentar; jeg vil ikke uttale meg verken om antall eller navn. Valgkomiteen har hele vegen brukt begrepet helhet i sin tenkning. Det blir helt feil å trekke frem enkelte personer eller spesiell kompetanse vi har vektlagt, sier valgkomitelederen for det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjentenkningen.

Kildene Burgunder-Nytt har på saken kan ikke med sikkerhet si hvem av de sittende i presidentskapet som har takket nei til gjenvalg. Men en, som sitter uvanlig tett på korets besluttende organ, kan bekrefte at valgkomiteens øverste leder, 2. tenor Østmoe, «har snakket med flere av dem – flere ganger».

Ellers forteller kilden at korets økonomi skal være under kontroll og at kunstneriske, organisatoriske og omdømmemessige mål skal være oppnådd for perioden. Dette skal komme godt fram i årsberetningen som det også er knyttet stor spenning til.

Årsmøtet 2018

2018
01.23

Trolig utskiftninger

Januar og årsmøtetid – og som vanlig kommer spekulasjoner og lekkasjer rundt de viktige årsmøteforhandlingene i koret med den triple bunnlinjetenkningen, Elverum Mannskor.

Klart for årsmøteforhandlinger i Elverum Mannskor.

Burgunder-Nytt har vært i kontakt med flere ulike kilder som påstås å sitte tett både på selve presidentskapet og andre nedsatte organer som har sentrale roller i forbindelse med det som skal foregå på årsmøtet fredag. Kildene hevder at flere skal skiftes ut i presidentskapet og at merkevaresjef i presidentskapet og 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaards beretning skal være av det svært uortodokse slaget. Burgunder-Nytt har ikke fått bekreftet påstandene ytterligere.

Det er knyttet stor spenning til både årsberetningen, virksomhetsplanen og ordskiftet rundt regnskap og budsjett. Men som vanlig er valgkomiteens arbeid av særlig interesse for mange av korets tilhengere.

- Jeg uttaler meg utelukkende om prosessen vi har bak oss og bakgrunnen for valgkomiteens strategi i forhold til kompetansebehovene, sier valgkomiteens øverste leder, 2. tenor Gunnar Østmoe og legger til at hvem som til slutt velges i de ulike rollene, er helt opp til årsmøtet å bestemme. Tenoren sier at valgkomiteen startet sitt arbeid tidlig i høst og avsluttet denne uka med en enstemmig innstilling til årsmøtet.

- Store deler av arbeidet har bestått av den generelle kompetansegjennomgangen og en nødvendig gjennomgang av sittende presidentskap. Disse rapportene, sammen med neste års antatte aktiviteter og mål, danner grunnlaget for et styringsdokument vi har benyttet oss av i det videre arbeidet med å finne den riktige sammensetningen av presidentskapet, sier 2. tenoren med den mer spesielle barten enn stemmen. Østmoe bekrefter at det vil bli enkelte utskiftninger, men vil på ingen måte utdype med antall eller navn.

- Jeg kan si at vi har jobbet målbevisst og i perioder intenst med å finne et bredest og best mulig sammensatt presidentskap. Kandidatenes kompetanse, verdisyn, grunnholdninger og personlige egenskaper har vært avgjørende. Vi har lyktes, sier 2. tenor Østmoe som har hatt med seg 2. bass Hedenstad og tidligere president, 1. tenor Mellum, i det krevende valgkomitearbeidet.

Også de kongelige tar etter

2018
01.09

Prinsesse i Burgunder

Prinsesse Charlotte i burgunderrødt på sin første skoledag. Foto: Hertuginne Kate

n

Så skjer det igjen; Elverum Mannskors burgunderrøde farge går verden rundt. Denne gangen er det det engelske hoffet som har hentet sin inspirasjon fra det høyt dekorerte korets designprogram.

Det er den bestandig like opplagte og svært empatisk anlagte 1. tenoren med den sikre stemmen og trygge væremåten, Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, som stolt og glad gjør Burgunder-Nytt-redaksjonen oppmerksom på hendelsene i England gjennom et kort presseskriv tirsdag formiddag.

- I anledning prinsesse Charlotte Elizabeth Dianas første førskoledag, har Kensington Palace offentliggjort to bilder av den kongelige. For oss er det gledelig at den lille prinsessen så tydelig markerer sin sans for det burgunderrøde gjennom sitt valg av kåpe. Muligens er prinsessens kåpe noe rødere enn våre dypt burgunderrøde korjakker, men likevel ingen tvil om hvor inspirasjonen er hentet fra, heter det i pressemeldingen.

Merkevaresjefen i det høyt dekorerte koret med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen skriver i pressemeldingen at det er vanskelig å være konkret i spørsmålet om hvordan det britiske kongehuset konkret er blitt inspirert av Elverum Mannskors design-program og fargevalg.

- Vi har framført den burgunderrøde klassikeren «Gamle Norge» for kong Harald en gang og han er jo i slekt med den lille prinsessen. Det er mest sannsynlig slik det burgunderrøde har nådd det engelske kongehuset. Selv om Burgunder-Nytt, og våre øvrige digitale plattformer når langt utenfor landets grenser, er det nok mindre sannsynlig at de engelske kongelige har hentet sin inspirasjon herfra, sier en svært stolt og glad merkevaresjef for koret i de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen.

Smånytt

2017
12.13

Ny 2.tenor i toppjobb

Ny 2.tenor som sørger for store oppslag i lokalpressen.

Så har det skjedd igjen; en av samfunnets toppjobber skal fylles og hodejegerne retter blikket mot Elverum Mannskors svært kompetansetunge 2.tenor-rekke. Denne gangen gjelder det stillingen som sjef for selveste Birkebeineren og presidentskapsmedlem og økonomiansvarlig i koret med den oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, 2. tenor Thomasgaard.

- Ikke overraskende. I Elverum Mannskor har Thomasgaard vist både sin kunstneriske og administrative styrke gjennom å leverer både regnskap og sang fra øverste hylle. At kompetanse fra koret benyttes til andre samfunnsnyttige formål er utelukkende positivt både for omdømmet og merkevaren vår, sier sjefen som merkevare og markedsføring av det på mange måter veldige koret, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard.

d

Burgunderrødt er brennhett

Utstillingsdukke i tidsriktig farge i varehuset KaDeWe

Den bestandig så oppegående og våkne 1.tenor Rolf «kalles ofte Robert fordi han er bror av en tidligere president og det var jo Robert Kennedy også» Mellum, har igjen vært ute i verden for å finne nye impuulser. Denne gangen på en av Berlins hotteste kjøpesentre; KaDeWe. På julemarkedet i det store internasjonale varehuset, fant den våkne tenoren denne flotte jakka utstilt. Trolig meget preget av det burgunderrøde jubileet som fant sted i november. Artig og svært oppløftende for det svært høyt dekorerte koret med den internasjonale grunntonen.

j

e

Vinkorrupsjon igjen

2. bass Lange ble benyttet som rent trekningsgissel av vinlotterimafian sist mandag.

Det har lenge vært murring i korets rekker angående den ukentlige trekningen av rødvin. Korkene som blir lirket ut av posen hver mandagskveld har veldig lett for å tilfalle medlemmer svært tett på presidentskapet og deres trofaste lakeier. Korrupsjonsanklagene har i årevis versert i koret med vekslende styrke, men sist mandag tok de ansvarlige enda et nytt steg mot det rent mafialignende. Nemlig en «lucky looser»-variant korverden ikke har sett maken til. Ved sedvanlig tilfeldighet og omtrentlighet, ble kulene til noen av de som ikke har vunnet vin dette året samlet i en pose. Herfra ble det trukket ut en form for «vinner». Hoderystende satt forsamlingen tilbake. Kilder Burgunder-Nytt har vært i kontakt med, sier de aldri har opplevd en handling som uttrykker dårlig samvittighet på en tydeligere måte.

KorGalla 2017

2017
11.20

Prisdryss over burgunderjakkene

Best på rekruttering, best på produksjon og totalt sett det beste koret. Fasiten er klar; det drysset priser over Elverum Mannskor under KorGallaen på      Lillehammer lørdag.

Selv om nær hver tredje pris gikk til koret med de velsittende og åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen og den internasjonalt anerkjente   og  svært oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, Elverum Mannskor, var ingen av de mange koristene som møttes til galla tydelig overrasket da prisene ble delt ut lørdag kveld.   Elverum Mannskor fikk prisene «Årets kor», Årets korproduksjon og Årets rekrutteringsstunt.

Burgunder-Nytt har fått tak i juryens begrunnelse for sine valg og velger her å publisere dem slik de ble presentert under gallaen. Hver enkelt pris var svært godt begrunnet og i en kort kommentar sier president, 1.bass Krey, at hver eneste begrunnelse er godt begrunnet og nøye dokumentert.

Årets kor:
Vinnerkoret er et kor som tenker og handler bredde. Dette er et kor med rom for alle, men det gjennomføres allikevel store og «hårete» prosjekt med det materialet og de sangerne de har til rådighet. De er flinke til å rekruttere nye sangere, og koret står meget høyt i kurs hos dem som er med. Kloke hoder reddet koret fra galgen noen år tilbake, og har etter det satt sine spor i hele Kor-Norge. Koret bruker virkemidler litt utenom det vanlige for å befeste sin viktige posisjon i lokalsamfunnet, og koret har et våkent øye for lokale og nasjonale trender i tiden. Samtidig tar de også vare på gode kortradisjoner. Koret har i forbindelse med Sandbeckåret 2018 tatt grep for å utvikle nytt repertoar for både damekor, mannskor og blandetkor. Og de huskes ikke minst for sitt store kompetanseløft for sangerne gjennom forberedelsene til operaforestillingen «Helt konge å si NEI» i Elverum. Vinneren av klassen Årets Kor er: Elverum Mannskor.

Årets korproduksjon:
Vinnerkoret har satt fokus på langsiktig bygging av kompetanse for korets sangere gjennom målrettet aktivitet. Gjennom et helt år bygget koret seg opp og knyttet til seg ressurser som gjorde dem i stand til å nå sine sangtekniske og kunstneriske mål. Koret satset stort på en gigantisk forestilling hvor de inkluderte og engasjerte mange samarbeidspartnere innenfor kultur og service. De samarbeidet med flere profesjonelle aktører, noe som ble et givende og stimulerende samspill for alle. Koret inviterte publikum fra et stort omland, til og med Kong Harald var blant de inviterte. Og vinneren fylte et enormt lokale med over 1000 tilhører på en forestilling. Dette er et kor som tør å gå andre veier, de tar sjanser og løper en viss risiko med den hensikt å nå andre publikumsgrupper. De mestrer gjennom dette å spre korsang til et bredere publikum enn forutsetningene kunne tilsi for et mannskor. Vinneren av klassen Årets Korproduksjon er Elverum Mannskor og operaforestillingen: Helt konge å si NEI.

Årets rekrutteringsstunt:
I denne klassen var det bare en søker, og det ble besluttet at prisen tildeles søkeren da alle seks kriteriene var oppfylt. Koret har en klar visjon og tydelige målsetninger innenfor rekruttering nedfelt i flerårige handlingsplaner og i årlige virksomhetsplaner. De holder stø kurs fremover og er meget bevisst på sitt omdømme og opparbeidede merkevare. Koret har ei klar utrykt målsetting om å nå et eksakt antall betalende medlemmer. De har videre ei målsetning om å være en ettertraktet samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, og gir derved koret et jevnt tilsig av nye og berikende kormedlemmer. Koret har gått utradisjonelle veier for å rekruttere, og de har siden 1. august 2016 og frem til 1. august 2017 rekruttert hele 15 nye medlemmer. Vinneren av klassen Årets Rekrutteringsstunt er Elverum Mannskor

Tilbake til hverdagen

2017
11.15

Vakte oppsikt på Ringsakeroperaen

Rikt illustrert oppslag i Hamar Arbeiderblad etter at representanter fra Elverum Mannskor gjestet Ringsakeroperaen tirsdag.

Direkte fra jubileumsgalla til søking etter nye impulser og tips; tirsdag kveld var representanter for Elverum Mannskor en naturlig del av premieren på Ringsakeroperaen. Ikke uventet fant pressen de burgunderrødes nærvær interessant.

- Du kan jo på svært mange måter si at Ringsakeroperaen og Elverum Mannskor jobber i det samme rommet. Det som ligger mellom det profesjonelle og det amatørmessige. Dette ble jo også et stort poeng i pressen og jeg mener 2. tenor og æreskomitemedlem Østmoe uttrykte dette på en fin måte i Hamar Arbeiderblads reportasje, sier leder av den presidentskapsutnevnte æreskomiteen for jubileumsmarkeringen, 2. bass Odd Erling Lange i en kommentar til Burgunder-Nytt.

Det hviles altså ikke på laurbærene i Elverum Mannskor. Delegasjonen ble sendt ut på oppdrag bare et par dager etter at hurraropene hadde lagt seg etter den eventyrlige 120-årsmarkeringa i Elverum lørdag. I det rikt illustrerte oppslaget i regionavisa Hamar Arbeiderblad, forteller de burgunderrøde representantene at de selv har vært en del rundt, og da særlig på ulike operascener rundt om i verden, for å hente inspirasjon og tips.

- I arbeidet med å skape en burgunderrød bevegelse, altså å bygge mer enn et mannskor, er oppmerksomhet rundt konseptet en av nøklene. Vi lever godt med at vi vekker oppsikt og blir profilert når vi beveger oss ut i det offentlige rom. Du kan si det er en del av pakka, sier 2. bass Lange i en kort, men sedvanlig presis og substansiell kommentar.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera