Æresprisen

2010
04.16

President Mellums Burgunderrøde Ærespris

I forbindelse med president Einar Mellums avgang som president under årsmøtet 2015, gjorde presidentskapet, uten Mellums viten, følgende vedtak i møte 9. januar 2015.

Sak 1/2015: President Mellums Burgunderrøde Ærespris

  1. Æresprisen er innstiftet til fremme av allsidighet i forhold til Elverum Mannskors vedtatte verdigrunnlag. Prisen utdeles til den av korets medlemmer som på en fremdragende måte har markert seg innenfor minst to av korets til enhver tid prioriterte satsingsområder.
  2. Prisvinneren utnevnes etter vurdering av komiteen for President Mellums Burgunderrøde Ærespris. Komiteen, som foruten æreslegatbestyrer Einar Mellum, består av Elverum Mannskors sittende og årsmøtevalgte president og kasserer.
  3. Det er av presidentskapet opprettet et æreslegat på 5.000 kroner. Fra dette skal det tas ut midler for å dekke utgiftene til en President Mellums Pokal med gravert årstall, samt til et diplom med påført navn og begrunnelse.

Året 2014:

President Mellums burgunderrøde ærespris for 2014

Prisen for 2014 ble utdelt under årsmøtebanketten og den nedsatte “settekomite” besto av daværende visepresident Gunnar Østmoe og valgkomiteleder Odd Erling Lange.

Prisen for 2014 ble, ikke overraskende, utdelt til den avgåtte presidenten, Einar Mellum med følgende begrunnelse fra settekomiteen/juryen:

Prisvinneren har, gjennom sitt mangeårige virke som Burgunderjakkenes øverste leder, vært helt avgjørende for den eventyrlige og helt oppsiktsvekkende revitaliseringen av Elverum Mannskor. Prisvinneren er kjent både for sin gjennomsubstansielle og svært empatiske væremåte, sin organisatoriske kraft og utholdenhet og for kunstneriske leveranser på høyt nivå gjennom sin klokkeklare tenorstemme. Prisvinneren har satt varige og solide burgunderrøde spor i hele den nasjonale og i store deler av den internasjonale korbevegelsen. Alt i tråd med Elverum Mannskor verdigrunnlag”.

For de neste årene er juryen satt gjennom presidetskapsvedtak og vil bestå av Einar Mellum selv, samt korets president og kasserer. Prisen vil henge svært høyt og er ment å representere et høydepunkt under årsmøtebankettene.

k

k

Året 2015:

President Mellums burgunderrøde ærespris for 2015.

For andre gang ble prisen utdelt under årsmøtebanketten som fant sted i etterkant av de omfattende årsmøteforhandlingene. For første gang sto den årsmøtevedtatte juryen bak utdelingen. Den skal bestå av Einar Mellum sammen med sittende president og kasserer. Denne gangen Jan Eirik Krey og Olaf Johan Thomassgaard.

Prisen for 2015 ble utdelt til 2. tenor Gunnar Østmoe med følgende begrunnelse fra juryen:

“Prisvinneren har hatt en ledende rolle i korets virksomhet i mange år. Fra sin noe tilbaketrukne posisjon har han vært helt avgjørende for profileringen av koret i alle medier, nye som tradisjonelle. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt har han sørget for at Elverum Mannskor har blitt satt på korkartet gjennom den oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, og at begrepet «burgunderjakkene» står fram som en stadig sterkere merkevare. Siste års grensesprengende operasatsing ville ikke sett dagens lys uten hans idè. Det geniale manuset i operaforestillingen var bare siste hånd på verket over en lang rekke sentrale grep som var avgjørende for suksessforestillingen. Med sin klangfulle tenorrøst har han hatt korets eneste solistrolle dette året, og er en bauta i 2.tenorrekka. Nå, og for alltid, bedre kjent for stemmen enn barten”.

a

Året 2016:

President Mellums burgunderrøde ærespris for 2016.

I etterkant av de formidable årsmøteforhandlingene var det igjen duket for årsmøtebankett med det sedvanlige høydepunktet; utdeling av President Mellums Burgunderrøde Ærespris. Den tredje i rekken. Juryen skal bestå av Einar Mellum sammen med sittende president og kasserer. Som sist Jan Eirik Krey og Olaf Johan Thomassgaard. Det har vært spekulert i lang tid om hvem som skulle motta prisen i år, og ingen ble overrasket over valget.

Prisen for 2015 ble utdelt til 2. bass Gunnar Hofgaard med følgende begrunnelse fra juryen:

“Årets prisvinner har i hele sin korkarriere i Elverum Mannskor vært en særdeles viktig brikke i alle korets mange fasetter. Hans bidrag har gjennom en årrekke satt gode fotavtrykk i det meste av korets virksomhet, både til hverdag og fest. Han er en tvers i gjennom redelig sangerbror, uten snev av korrupte tilbøyeligheter, som bidrar til at burgunderrøde dråper faller jevnt utover korets medlemmer. Prisvinneren er uten sidestykke en ener i arrangement, han gjør alltid det beste for korets medlemmer og korets omdømme, slik at alle våre tiltak framstår med god smak og stor verdighet. Hans kunstneriske framferd kan sies å være alt annet enn brautende eller brølende, men ikke desto mindre er han en stødig klippe i sin stemmegruppe. Selv om årets prisvinner i gitte stunder har et brennende ønske å synge 1.tenor, finner korets kunstneriske ledelse det best tjent med han forblir blant sine venner i bassrekka. Vi har i år gleden av å tildele årets ærespris til 2.bass Gunnar Hofgaard”.

Comments are closed.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera