Kontakt

Elverum Mannskor

Postadresse:
Tangenvegen, 24
2408 ELVERUM
Organisasjonsnummer:
984270232
Kontonummer:
1820.07.71989

President: Odd Erling Lange
Tlf. 404 49 929
odd.erling.lange@elverumvekst.no

Presidentskapsmedlem: Per-Ivar Normann
Tlf: 488 92 409
pinheg@gmail.com

Sekretær: Trond Bjøntegaard
Tlf: 907 77 300
tbjonteg@gmail.com

Kasserer: Hans Roger Granrud
Tlf: 915 30 898
hrgranrud@gmail.com

Presidentskapsmedlem: Trond Joar Kjenstadbakk
Tlf: 992 22 974
kjenstad@online.no

Presidentskapsmedlem: Dag Søgaard
Tlf: 908 31 768
fjellvandrer55@gmail.com