Mot valgthriller på nyåret

2018
12.21

– Ikke noe er klart før alt er klart. Men det er et veldig komplisert kompetansepuslespill som skal legges, sier en alltid ordsterk og strategisk smart leder i Elverum Mannskors valgkomite, 2. bass Hedenstad.

TAUS: Valgkomiteleder 2. bass Hedenstad (innfelt) er taus rundt prosessen med å finne et nytt presidentskap for det veldige mannskoret.

Han viser til arbeidet med å sette sammen nytt presidentskap i det på stadig flere måter veldige og svært høyt dekorerte Elverum Mannskor. Koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen skal velge nytt presidentskap under sine årsmøteforhandlinger fredag 25. januar.

Burgunder-Nytt har bragt på det rene at sittende president Krey har valgt ikke å ta gjenvalg til en av landets viktigste mannskor i burgunderødts aller tyngste og mest innflytelsesrike verv. Og som vanlig i forkant av denne typen avgjørelser, er press på valgkomiteen stort, spenningen i kormiljøet enorm og rykteflommene økende.

– Valgene under årsmøtet i fjor setter forutsetningene, kall det rammeverket for valgkomiteens arbeid. Innholdet og konklusjonene er ikke klare og det vil de altså heller ikke bli før alle detaljer er på plass. Vi er inne i en grundig kartlegging i forhold til satte de satte forutsetningene. Det fulle og hele bildet skal legges fram for vårt høyeste organ, årsmøtet. Og ikke et sekund før, sier den hardtarbeidende og svært mannskorlojale og på alle måter trivelige valgkomitelederen.

Burgunder-Nytt har utført såkalt gravende journalistikk og funnet ut at tre av de sittende presidentskapsmedlemmene er på valg. President 1. bass Krey, visepresident 1. bass Stenhammer og presidentskapsmedlem med ansvar for økonomi 1. tenor Granrud er alle på valg. Presidentskapsmedlemmene 1. tenor Mellum og 1. tenor Bjøntegaard ble i fjor valgt for to år. Møtende varamann 2. tenor Søgaard ble valgt for ett år og står også på valg denne gangen.

– Ja. det stemmer at Elverum Mannskor må velge ny president. Og det er selvsagt tidkrevende. Hvem som for øvrig har gitt sine svar til valgkomiteen om det ene eller andre, kan jeg selvsagt ikke si noe om nå, sier den meget empatisk godt utviklede valgkomiteleder 2. bass Hedenstad.

Fra kilder svært tett på valgkomiteen får Burgunder-Nytt antydninger om at det er sittende presidentskapsmedlemmer på valg som både har meldt ønske om å fortsette og som ønsker å forlate presidentskapet. Hvem har selvsagt stor betydning for den øvrige sammensetningen. Burgunder-Nytt har så langt ikke klart å få bekreftet navn, men kan allerede nå slå fast at dette vil bli en historisk valgthriller.

Your Reply

*


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera