Årsmøtet 2018

2018
01.29

Spenning ble utløst av glede

2. Bass Lange mottok president Mellums burgunderrøde ærespris. Æreslegatsbestyrer 1. tenor Mellum sto selv for uttdelingen.

Et spennende nytt presidentskap, en velskrevet årsmelding. Budsjett under kontroll, enighet om videre strategiarbeid og ikke minst; en utrolig populær prisutdeling.

Det var bare glede å melde om da Elverum Mannskor møttes til årsmøteforhandlinger fredag kveld. I forkant var det  knyttet aller størst spenning rundt valget. Her ble spenningen utløst da det ble opplyst at hovedkasserer Thomasgaard og arrangementsansvarlig Hofgaard hadde takket nei til gjenvalg, mens markeds og merkevaresjef Bjøntegaard hadde meldt interesse for to nye år. Da var mye av kabalen lagt.

Valgkomiteleder Østmoe la fram valgkomiteens enstemmige innstilling der 1. tenor Granrud og 1. tenor Mellum (Rolf, som ofte kalles Robert fordi han er bror av en tidligere president og det var jo Robert Kennedy også) ble foreslått som nye presidentskapsmedlemmer og 2. tenor Søgaard som ny møtende varamann. Valget ble begrunnet nesten til det kjedsommelige av valgkomitelederen, men ble til slutt mottatt med stor applaus.

Ellers meldes det om en årsmelding av de absolutt bedre der jubileet selvsagt grundig ble omtalt. Burgunder-Nytt har som vanlig, av det åpne og inkluderende koret, fått tilgang til hele årsmeldingen som i sin vedtatte form er lagt inn i de burgunderrødes digitale arkiv.

Årsmeldingen finner du her

Et av de aller største høydepunktene under banketten er utdelingen av president Mellums burgunderrøde ærespris. En pris som ble innstiftet i forbindelse med president Mellums avgang som president under årsmøtet i 2015. I vedtaket fra den gang heter det at prisen ble:

«Innstiftet til fremme av allsidighet i forhold til Elverum Mannskors vedtatte verdigrunnlag. Utdeles årlig til den av korets medlemmer som på en fremragende måte har markert seg innenfor minst to av korets til enhver tid prioriterte satsingsområder. Med diplomet medfølger President Mellums Pokal».

Det var ingen som tvilte på at årets vinner, den smått legendariske 2. bass Lange,  er prisen verdig. Det har egentlig bare vært spørsmål om når bass-kjempen og korbyggeren skulle motta prisen, ikke om. Prisvinneren ble selvsagt bejublet av gode sangerbrødre. Ved siden av Mellum selv, har 2. tenor Østmoe og 2. bass Hofgaard tidligere mottatt prisen.

Les om prisen og prisvinnerne her

Your Reply

*


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera