Sko-skandalen

2011
08.05

Maner til ro og verdighet

Presidentskapet maner til ro og ber medlemmer og tilhengerskare om å dempe både tonen og intensiteten i debatten i sko-sjikane-skandalen. Granskningsutvalgets medlemmer ble også offentlig kjent i ettermiddag.

Østmoe leder granskningen.

Pedersen deltar i granskingen.

Kjelland deltar i granskningen.

– Det er viktig at vi holder oss innenfor det akseptable. At vi i denne svært vanskelige tiden ikke fristes til glemme grunnverdiene våre. Det kommer tider etter dette hvor samhold, kameratskap og felles prestasjoner igjen skal prege hverdagen vår, sier presidenten med den sjeldent empatiske, demokratiske, åpne, rause og inkluderende væremåten, den glassklare 1.tenoren, Einar Mellum og streker under at hele presidentskapet holder sammen og opptrer samlet og med en stemme.

En stor leder i en vanskelig tid.

Et begrenset miljø
Presidenten og hans presidentskap viser gjennom uttalelsene stort lederskap både i ord og handling for de offisielle og i realiteten eneste leverandørene av ”Elverumssangen” og de kongelige hoffleverandørene av ”Gamle Norge”, koret med de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, Elverum Mannskor. President Mellum legger ikke skjul på at oppfordringene er spesielt rettet mot den til tider åpenbart preidentskapskåte, usminket kormanipulerende og lett smiskende samt tvers gjennom eplekjekke, til tider mindre substansielle og i overkant verbalt uredelige men dog gjennomgående trivelige og inkluderende, stemmekoordinatoren, 2. tenor Bjørge Furuheim og det sjeldent begrensede miljøet rundt han. Miljøet som stort sett består av ulike pseudonymer for bruk til sjikane på internett.

Trenger arbeidsro
Til tross for den uvanlig klare og velformulerte pressemeldingen som nylig ble offentliggjort av selveste presidentskapet, fortsetter den meningsløse og korpolitisk destruktive og korstrategisk ubalanserte retorikken rundt den bestandig like oppofrende og velkledde visepresidenten, 2.tenoren med den mer anerkjente barten enn stemmen, Gunnar Østmoes skovalg under årets festspillåpning. Det ser ut til at hetsen, ryktespredningen og de ondskapsfulle budskapene ingen ende vil ta.
– Det virker som det ene tar det andre. Dette er blitt en debatt som handler om mer enn sko. Usannheter er blitt sannheter, ville konspirasjonsteorier blir fremsatt som veldokumentert fakta. Tiden er inne til å bremse, det uavhengige og totalt frittstående granskningsutvalget trenger nå arbeidsro for å komme til bunns i sakene, sier en meget presist formulert visepresident og skosjikane-offer Gunnar Østmoe og henviser til presidenten hva gjelder offentliggjøringen av granskningsutvalgets medlemmer og mandat.

Helt uavhengig
Presidenten med den glassklare tenorstemmen og den alltid empatiske og kameratslige væremåten, Einar Mellum, sier at det ikke har vært noe dissens rundt utvelgelsen av granskningsutvalget. Mandatet er også ivaretatt og i de beste hender. – Vår egen visepresident, Gunnar Østmoe, vil lede utvalget og selv utforme mandatet. Som leder av Elverum Mannskors verdikommisjon for noen år tilbake og sin lange organisatoriske fartstid i koret, var det helt naturlig at valget falt på han. Selv om han til en viss grad kan oppfattes som en part i saken, vil han i utvalget opptre som helt uavhengig. Sammen med seg får han kunstnerisk leder og sjefsdirigent, samt muligens professor i Elverum Mannskor, Per Kjelland. Dette for å sikre det kunstneriske fokuset i arbeidet da enkelte har stilt spørsmålstegn rundt Østmoes kunstneriske fokus og kompetanse. Til slutt vil uniformsansvarlig, direkte og svært omfattende underlagt presidentskapet, den alltid like konfliktorienterte 1. bass Henning B. Pedersen ha forslagsrett i for- og etterkant av møtene. Men dog ingen talerett, stemmerett eller forslagsrett i selve møtene. Med dette skulle alle interesser være ivaretatt, avslutter en bestemt og målbevisst president.

Your Reply

*


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera