Månedlige arkiver: januar 2019

Jubel for nytt presidentskap

NYE KLUTER: Fra venstre 2. tenor Søgaard, 1. tenor Granrud, 1. tenor Mellum, president 2. bass Lange, 1. tenor Bjøntegaard og 1. bass Kjenstadbakk.

Ikke mange har unngått å få med seg det eventyrlige presidentskiftet i Elverum Mannskor fredag kveld. Ikke før hadde ordstyrer 2. tenor Væråmoen banket klubba i bordet for siste gang, før nyheten var spredt i alle medier med en viss betydning for Burgunderjakkene.

Burgunder-Nytt var selvsagt først ute med årets gladnyhet i kor-Norge; nemlig at den høyt dekorerte, svært samlende og tvers gjennom bunnsolide 2. bass Lange nå tar styringa på det på stadig flere måter veldige og høyt dekorerte mannskoret med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen.

Etter årsmøteforhandlingene ble guttene samlet til sedvanlig årsmøtebankett der det vanket både gaver og takketaler til medlemmer som på en eller annen måte hadde utmerket seg i løpet av beretningsåret, regissert av avgåtte preident 1. bass Krey. Så var det på tide med velvalgte ord fra den nyvalgte presidenten til en forventningsfull forsamling. Og president 2. bass Lange leverte fra øverste hylle. Les mer om talen i årsmøteomtalen i Burgunder-Nytt fredag kveld.

Burgunder-Nytt har snakket med kilder svært tett på koret som sier at reaksjonene etter den nye presidentens varme og helt presise tale var overveldende. President 2. bass Lange skal ha blitt nevnt i samme ordelag som historiske storheter av typen Nelson Mandela, Martin Luther King, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi og Mikhail Gorbatsjov.

Det er nå stor spenning knyttet til konstitueringen av det nye presidentskapet. Det er ventet at 1. tenor Granrud fortsetter med ansvaret for økonomien, kanskje dog med utvidet ansvar i forhold til forvaltning av den stadig økende kapitalen. Men ellers blir konstitueringen ansett som helt åpen. Det som er sikkert er at det nye presidentskapet virker kompetansemessig blytungt. Burgunder-Nytt kommer selvsagt med fortløpende nyheter om de spennende omrokkeringene i det veldige korets toppledelse og annet nytt fra årsmøteforhandlingene.

2. bass Lange ny president

INGEN BOMBE: 2. bass Lange har lang fartstid med mer eller mindre tunge verv i koret. Reisegeneral, revisor-svenn og innehaver av President Mellums Burgunderrøde ærespris, for å nevne noe.

Fredag valgte årsmøtet i Elverum Mannskor, helt enstemmig og med kraftig akklamasjon, 2. bass Lange som sin nye president. Lange, som lenge har gått under navnet 2. bass Odd-Erling «Birkebeineren-er-for-kort-og det-er-egentlig-Marcialonga-også» Lange, vil altså heretter bare benevnes som President 2. bass Lange.

I sin tale til årsmøte sa den nyvalgte presidenten at han gledet seg til å ta koret videre og antydet både nye prosjekter og sluttføring av den pågående strategiprosessen som viktige oppgaver for det internasjonalt aksepterte og svært høyt dekorerte koret. I sin hilsningstale sa president 2. bass Lange også at han på samme tid både var stolt og ydmyk over den overveldende støtten årsmøtet ga.

– Jeg er stolt over å lede dette veldige koret. Over å kunne fronte så mye godhet og kvalitet. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til oppgavene som ligger foran meg. De siste års oppturer forplikter og skaper forventninger, sa en rørt og lettet president til sine medlemmer etter valget fredag kveld.

Burgunder-Nytt vet at president 2. bass Lange nyter stor respekt i koret for sitt enestående engasjement. Den nyvalgte presidenten har vært en av de toneangivende bakspillerne i det veldige koret i en årrekke. Kilder til Burgunder-Nytt, tett på koret, uttaler at «det ikke Lange vet om Elverum Mannskor, er ikke verdt å vite» og «ingen Burgunderjakke-suksess er blitt gjennomført uten Langes stødige medvirkning. Han skal i tillegg være uvanlig godt empatisk utviklet og ligge på et kunstnerisk uvanlig høyt nivå.

Med seg i presidentskapet fikk president 2. bass Lange 1. bass Kjenstadbakk, 1. tenor Granrud, 1. tenor Bjøntegaard, 1. tenor Mellum og 2. tenor Søgaard. Som vanlig overlot årsmøtet presidentskapet selv å konstituere seg.

Årsberetningen viser et kor i god vekst både hva medlemstall og budsjetter gjelder. Korets omsetning i 2018 lå på drøye 1, 5 millioner kroner og medlemstallet er stadig stigende og ligger nå på rundt 60 betalende medlemmer. Aktiviteten må betegnes som både omfattende og mangesidig der korets korpolitisk svært oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkning bestandig legges til grunn.

Alle hensyn skal være ivaretatt

Eventyrlig profilering på direktekringkastet fjernsyn via statskanalen NRK mandag kveld var god oppladning til de viktige årsmøteforhandlingene fredag.

Burgunderjakkenes direktesendte opptreden på statskanalen NRKs hovedplattform, NRK 1, i beste sendetid mandag kveld, har ikke på noen måte dempet spekulasjonene før årsmøteforhandlingene i det veldige koret kommende fredag.

Blant vrimmelen av kor å velge mellom, var det neppe uten grunn at statskanalen valgte å besøke akkurat Elverum Mannskor. Få kor er så høyaktuelle som kulturambassadørene fra Elverum som i disse dager står foran et svært spennende presidentvalg.

Burgunder-Nytt har også dette året fått tilgang til årsmøteforhandlingenes utsendte sakliste. Her er det lagt opp et tilsvarende løp som tidligere år. Årsberetningen skal presenteres og vedtas, det samme med det høyt dekorerte korets nye treårige handlingsplan og virksomhets- og aktivitetsplan for 2019. Kontingent, budsjett og valg står selvsagt også på saklista. Og det er selvsagt valget det er knyttet størst spenning til. Etter at sittende president, 1. bass Krey, lenge før jul signaliserte sin avgang har det vært jobbet på spreng i koret med de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen.

Burgunder-Nytt avslørte, etter grundig og kritisk journalistikk, for et par uker siden at valgkomiteen hadde funnet sin presidentkandidat, men noe navn er ikke lekket ut av det ellers så lekkasjevillige miljøet som sitter tett på korets besluttende organer. Ingen av valgkomiteens medlemmer har vært villige til å uttale seg om annet enn selve prosessen.

Skal vi legge til grunn maktkamper i forbindelse med tidligere valg av personer til presidentskapet, er det liten tvil om at det har foregått intense sonderinger og posisjoneringer også denne gangen. Men fordi lite av dette har sivet ut, er det grunn til å tro at valgkomiteen har klart å finne en samlende president og et presidentskap som speiler mangfoldet koret står for. Det handler i hovedsak om alder, stemmetilhørighet og ikke-korbasert kompetanse. Kjønn og geografi er jo på mange måter gitt i Elverum Mannskor.

 – Valgkomiteens arbeid er avsluttet og forslaget til årsmøtet er ferdig utarbeidet. Vi er sikre på at alle hensyn er ivaretatt og at Burgunderjakkene nå rigges for nye grensesprengende skritt videre. Noe mer ønsker jeg ikke å kommentere, sier 2. bass og årsmøtevalgt valgkomiteleder Hedenstad, i en sms-melding til Burgunder-Nytt torsdag formiddag.

Se Elverum Mannskor på statskanalen her.
Kjernen i sendingen finner du ved å klikke på del 4 og 6.

Følg med på statskanalen

ÅPENBARE: Presidentskapsmedlem, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard.

Statskanalens flaggskip, NRK TV1, sender mandag kveld direkte fra Elverum Mannskors korøvelse. Trolig et resultat av det høyt dekorerte korets årelange internasjonale engasjement.

Blant landets tusenvis av kor og rundt 200.000 sangere, fant statskanalen de samstemte burgunderkledde guttene i mannskorhovedstaden Elverum som de som best er i stand til å fronte korbevegelsen og dens mangesidige betydning. Og de rundt 50 guttene med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, er godt forberedt på besøket og direktesendte fjernsynsseansen.

– Vi er gjort kjent med besøket og har fått ønsker fra statskanalens representanter. Selvsagt er vi med på å legge forholdene til rette for godt fjernsyn, men det kan ikke gå utover våre kunstneriske forberedelser. Vi har et tett program også denne våren og hver øvelse er av stor verdi for oss, sier presidentskapsmedlem med ansvar for merkevare, markedsføring og den slags, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard. Han lover likevel at det på mange måter veldige koret vil levere varene denne gangen også.

Det er programmet «Norge nå» fra som i kveld vier sin tid til koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte klangen. Det landsdekkende fjernsynsprogrammet blir direkte kringkastet fra klokka 20:25 til 20:55. I følge informasjon Burgunder-Nytt sitter inne med, skal det også være med et annet kor i det samme programmet.

– Jeg har fått med meg at programmet har kor og helse som tema. Jeg regner derfor med at vi skal sørge for den delen som tar for seg kor, mens det andre koret kanskje er mer fokusert på helse, sier 1. tenor Bjøntegaard uten å være helt sikker på sin konklusjon.

Ny kandidat skal være klar

HISTORISK: Etter årsmøtet i 2015 fikk 1. bass Krey overlevert et av mannskor-Norges sterkeste symboler på makt av tidligere president 1. tenor Mellum, selveste presidentklubba for Elverum Mannskor. Snart er det Kreys tur til å sende klubba videre.

Det er to uker til valget på ny president i Elverum Mannskor og det formelig koker i kormiljøet. Burgunder-Nytt har grunn til å tro at valgkomiteen har funnet en kandidat, men skal fortsatt jobbe med totalsammensetningen.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen; ikke noe er klart før alt er klart. Videre er det slik at ikke noe offentliggjøres før korets medlemmer får presentert et komplett bilde av vårt nye presidentskap.

Det skjer under årsmøtet fredag 25. januar og ikke en dag før, sier den årsmøtevalgte valgkomiteens leder, den uvanlig substansielle, høyt empatisk utviklede og kunstnerisk uvanlig kompetente 2. bass Hedenstad på mobiltelefon til Burgunder-Nytt.

Den hardt arbeidende valgkomitelederen tar seg likevel tid til et såkalt revolverintervju uten at Burgunder-Nytt blir særlig klokere av den grunn. Av presseetiske hensyn velger vi likevel å publisere intervjuet i sin helhet:

Er det ikke en fordel å gå ut med navn for å dempe rykteflommen?

– Nei, hvorfor det? Rykter skaper interesse og oppmerksomhet rundt merkevaren vår. Den viser også at vi er i en heldig situasjon med flere gode og ikke minst villige kandidater.

Så dere har hatt flere kandidater på blokka?

– Jeg uttaler meg ikke om hvorvidt vi har benyttet blokker eller andre hjelpemidler i vårt arbeide med å finne den riktige kandidaten.

Hvorfor det?

– Fordi vi aldri røper detaljer rundt våre interne rutiner og prosesser. Korpolitisk mener vi det er alt for risikofylt.

Er valgkomiteen enig om en presidentkandidat?

– Spørsmålet er både retorisk og på grensen til utopisk. Av tidligere nevnte, og helt åpenbare, årsaker kommenteres ikke denne typen spørsmål.

Har det vært en vanskelig jobb?

– Jeg uttaler meg som sagt av prinsipp ikke om detaljer rundt våre interne prosesser.

Er valgkomiteen ferdig med sitt arbeid?

– Valgkomiteen er ferdig med sitt oppdrag i det vi presenterer et komplett forslag for årsmøtet 25. januar. Og ifølge min kalender er vi ikke der ennå.

Burgunder-Nytt har vært i kontakt med kilder som hevder å sitte ganske tett på sentrale personer i det høyt dekorerte koret med det internasjonale engasjementet som hevder at presidentkandidaten skal være klar og at det jobbes i kulissene med detaljer som valgspråk, ulike samhandlingsteorier og rutiner som skal gjelde for det nye presidentskapet. Dette er på ingen som helst måte offisielt bekreftet fra koret.