Månedlige arkiver: juli 2016

Påstander om syltynn blanding

Merkelig av merkevaresjefen

Tulle-Trond og Blanda-Trond er kommet etter publisering av denne typen bilder.

Burgunder-Nytt har fått flere bekymringsmeldinger i forhold til korets merkevareansvarliges mange og svært blandede aktiviteter i sommer.

Det hele handler om den alltid ivrige og ofte sprudlende 1. tenor Bjøntegaard.  Den soleklare tenoren innehar den blytunge oppgaven som presidentskapets generalsekretær og er i tillegg merkevareforvalter for det nesten bestandig opera- eller CD-aktuelle koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte klangen.

– Ja, det er kommet flere tips og bekymringsmeldinger. De går på at merkevaresjefen vår faktisk sprader rundt i ulike sammenhenger og sprer rundt seg med bilder på sosiale medier. «Tulle-Trond» og «Blanda-Trond» er tilnavn som vi er blitt kjent med er brukt på merkevaresjef Bjøntegaard, sier den alltid svært korrekte og essensielle presidenten for de burgunderrøde mannskorsangerne med de velsittende og åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, den renstrøkne 1.bassen Jan Eirik Krey.

Følg den hvite pilen og finn det som mange mener har lite med stilig mannskorssang i burgunderrøde korjakker å gjøre.

Krey tror kanskje at damekor-fadesen i forbindelse med siste korstevne kan være kimen til mye av ryktemakeriet. Fadesen gikk på at merkevaresjefen hadde bedt med seg et damekor på samme busstransport som burgunderjakkene. For mange verken til å tro eller fatte.

Presidenten sier han ikke er bekymret, men vil ta saken opp internt i presidentskapet. Ikke som egen vedtakssak, men som en enkel referatsak. Krey sier det eventuelt utelukkende vil handle om å korrigere kurs. Men streker avslutningsvis under at han tar saken på alvor.

– Jeg har sett bildene og gjort meg noen tanker. Bussfadesen ble jo rettet opp, men det betenkelige er at kanskje det likevel ikke lå så mye læring i fadesen som vi andre hadde forventet, sier en tross alt strålende opplagt president for det svært høyt dekorerte mannskoret.