Månedlige arkiver: september 2015

Klart for kommunevalg

Tett ordfører-duell

Burgunder-Nytts ordførerduell viser at alle ordførerkandidatene i Elverum støtter Elverum Mannskors omfattende virksomhet og de gleder seg alle mer enn veldig til den gedigne operafesten, 16.januar 2016.

Erik Hanstad (H)

Ingvar Midthun (Ap)

Arnfinn Uthus (Sp)

Det er valgtider, og som vanlig har Burgunder-Nytt gjennomført en ordførerduell med tema mannskor-i-burgunder-jakke-fra-Elverum-politikk.  Temaet har vært overraskende lite diskutert i andre media, men svarene vi har fått fra kandidatene i Elverum, tyder på at alle er godt forberedt.  I motsetning til tidligere år, publiserer vi denne gangen alle kandidatenes svar på samtidig. Dette for at ingen av kandidatene skal få fordeler i forhold til timingen. Som vanlig er det nemlig knyttet stor interesse til duellen som også i år rett og slett kan avgjøre ordførervalget i mannskorhovedstaden Elverum.

– Korpolitikk og da særlig mannskor-i-burgunder-jakke-fra-Elverum-politikk, er ikke på noen måte enkelt. Men vi kan se av svarene at det er stort engasjement rundt vår veldige virksomhet. Alle de tre kandidatene ser verdien av å ha et nesten bestandig CD-aktuelt mannskor med en internasjonalt anerkjennende grunntone i byen. Detinspirerer. Uansett; min stemme går til det helt burgunderrøde alternativet, sier presidenten for de helt åpenbare kulturprisvinnerne og de kongelige hoffleverandører av mannskorklassikeren Gamle Norge,koret med den velsittende og helt klart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, den bestandig svært opplagte 1.bassen Jan Eirik Krey. Han legger til at den den massive støtten er betryggende, men ikke overraskende.

Burgunder-Nytts korpolitiske sjefskommentator, ønsker heller ikke dra noen konklusjon ut av duellen annet enn at det nok skorter noe på de grunnleggende mannskor-i-burgunder-jakke-fra-Elverum-kunnskap. Særlig hadde nok mannskor-i-burgunder-jakke-fra-Elverum-redaksjonen forventet noe skarpere skiller i forhold til sentrumskor ogbygdekor, samt spørsmålet om skattlegging av en så omfattende virksomhet.

På plakaten 16.januar 2016

Spørsmål 1: Bør det innføres en egen skatt, eller form for kommunal avgift, på en så omfattende og profesjonell virksomhet som Elverum Mannskors?

Erik Hanstad (H): Nei, min erfaring er at vi ikke skal blande oss inn i aktiviteter som står så godt på egne ben, eller egne stemmebånd for den saks skyld.

Ingvar Midthun (Ap): Den har vi ikke fått tenkt ut enda. La oss tenke videre og komme tilbake til saken.

Arnfinn Uthus (Sp): Nei.

Spørsmål 2: Er det viktigere å opprettholde bygdekorene enn å styrke sentrumskorene?

Erik Hanstad (H): Enhver som bruker stemmen og kreftene sine til korsang er like viktige, enten de synger «her eller der».

Ingvar Midthun (Ap): . Vi trenger sterke og klare stemmer i både bygd og by. Gjerne i en salig blanding for at nye mål og harmonier kan oppnås.

Arnfinn Uthus (Sp): Dette er en ukjent problemstilling for meg. Hvis det er ildsjeler som legger ned en stor innsats, mener jeg det er underordnet hvor de er lokalisert.

Spørsmål 3: Har du store eller veldig store forventninger til den veldige operafesten burgunderjakkene skal arrangere i Terningen Arena 16.januar neste år?

Erik Hanstad (H): Ikke bare store eller veldig store. Jeg har enorme forventninger og har gledet meg siden vi fikk den første «smaksprøven» på forsommeren. Håper noen ansvarlige i koret har merket seg at jeg allerede har meldt min ankomst, uansett «politisk status» når den tid kommer!

Ingvar Midthun (Ap): Veldig store forventninger – har kjøpt revaxør for helt åpne øreganger.

Arnfinn Uthus (Sp): Veldig store, lykke til.

Spørsmål 4: Hvor stor betydning mener du Elverum Mannskors internasjonale innsats har for byens totale omdømme?

Erik Hanstad (H): Det er ingen tvil om at Elverum Mannskor er en betydelig musikalsk kraft, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg tror mange av deres utenlandske tilhengere er svært nysgjerrige på hvor dette eminente koret stammer fra, og jeg har en sterk fornemmelse av at mange har lagt turen hit for å få bli bedre kjent med byen som huser disse sjarmerende og høyt musikalsk begavede sangerne.

Ingvar Midthun (Ap): Burgunderjakkene er et eget eksklusivt nettverk av gode stemmer, men også noe som skaper entusiasme for et bredere lag av folket, helt sikker lokalt, og sikkert internasjonalt.

Arnfinn Uthus (Sp): Jeg mener at innsatsen er betydelig og viktig. Dere er gode ambassadører som er med på å sette Elverum på kartet. Kanskje vi bør sørge for litt tettere «kobling» opp mot kommunen. Kommunen har jo også et godt internasjonalt engasjement, blant annet i samarbeid med Folkehøyskolen, Høyskolen, Forsvaret og Namibiaforeningen, i tillegg til alle skolene og barnehagene.

Spørsmål 5. Er Elverum Mannskors triple bunnlinjetenkning noe du kan tenke deg å overføre til kommunal virksomhet?

Erik Hanstad (H): Det er noe vi absolutt bør diskutere nærmere, selv om jeg sliter litt med å forstå hele det komplekse bildet som ligger i spørsmålet. Her må jeg har mer kunnskap, men ettersom Burgunderjakkene har stor tro på, og antakelig suksess med denne tenkningen er jeg rimelig overbevist om at vi har noe å hente.

Ingvar Midthun (Ap): Vi vil gjerne ha modellen presentert på PowerPoint og regneark … Alt som hjelper på bunnlinja haster!

Arnfinn Uthus (Sp): Jeg er rett og slett litt usikker på hva «triple bunnlinjetenkning» betyr, men hvis det går på at også andre verdier, enn de økonomiske skal vektlegges, så er jeg enig.  Hvis vi skaper et trygt og godt miljø, der medarbeidere trives, vil fokus vær på å gjøre en god jobb, noe alle tjener på.

Elverum Mannskor på nesten alles lepper

Medietrykket øker i logotjuverisaken

Oppslaget i lokalavisa Østlendingen tirsdag.

Åndsverkstjuveriet, som det nesten bestandig CD-aktuelle og nå svært operaaktuelle koret med den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjetekningen, Elverum Mannskor nylig ble utsatt for, går landet rundt i ulike nyhetskanaler.

Avisa Nordland kunne på sine nettsider nylig fortelle om det groteske kunstverktjuveriet. Det var Burgunder-Nytt som først bragte nyheten om at Skjerstad Mannskor, på en svært amatørmessig og simpel måte, hadde tuklet med og tatt i bruk et kunstverk spesialdesignet for Elverum Mannskor.

Skjerstad Mannskor, som er fra Avisa Nordlands dekningsområde, var raskt ute med dype beklagelser, men lokalpressen har altså likevel fanget opp skandalen. Også lokalavisa Østlendingen i Elverum fattet interesse for saken tirsdag og historien ble formidlet fra deres hjemmesider.

– Et kor med en så anerkjent internasjonal grunntone og med en grensesprengende visjon, må takle interesse rundt sin veldige virksomhet. Presidentskapet har ingen annen kommentar enn at for oss er saken ute av verden, men at vi tenker all oppmerksomhet rundt koret kan generere gode effekter, sier det svært solide presidenten med den kameratslige og helt uvanlig åpne væremåten, 1.bass Jan Eirik Krey.

Åndsverkstjuveri ryster kormiljøet

Nordlendinger tatt med buksa nede

Slik så den flotte Margrethe Munthe-plakaten ut da Elverum Mannskor hyllet 150 årsdagen for forfatterens fødsel i 2010.

Slik så kunstverket ut etter at Skjerstad Mannskor hadde ødelagt det. Det er å håpe at herrene er bedre til å synge enn å forfalske.

– Åndsverkstjuveri på det groveste. Verken mer eller mindre. Og klart vi har vurdert å koble inn koradvokaten, sier president og 1.bass Jan Eirik Krey i det høyt dekorerte Elverum Mannskor.

Saken gjelder den åndsverkslovbeskyttede tegninga som ble laget av Elverum Mannkors faste kunstner, den svært profesjonelle og høyt anerkjente tegner og tidligere uvanlig solide 2.bass, Hallvard Skauge i forbindelse med burgunderjakkenes Margrethe Munthe-forestilling så langt tilbake som i 2010.

– Kunstverket er direkte stjålet fra en av våre mange nettsaker og gjort om, på en svært amatørmessig og ufin måte, slik at den skulle passe i markedsføringen av et kor som heter Skjerstad Mannskor. Ordet Munthert i originalen er byttet til Skjerstad  og den vakre logoen til Elverum Mannskor er rett og slett fjernet, sier presidenten for koret med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen og de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, den svært korrekte og uvanlig rettferdige 1.bassen, Jan Eirik Krey. Men legger til at dette er et resultat av å være toneangivende innenfor et miljø. Det er alltid en fare for å bli kopiert.

Da tyveriet ble avslørt og skandalen et faktum, tok presidenten for de offisielle, og i realiteten, eneste leverandørene av Elverumssangen, de kongelige hoffleverandører av mannskorkklassikeren «Gamle Norge» og de helt åpenbare kulturprisvinnerne med den internasjonalt anerkjente grunntonen, umiddelbart kontakt med åndsverksforbryterne i Nordland for en forklaring. Som det presseetisk svært kompetente og helt koruavhengige nettstedet Burgunder-Nytt er, publiseres med dette hele det oppsiktsvekkende svaret:

Viser til telefonsamtale tidligere i dag.

Bildet er nå fjernet og slettet fra våre plattformer. Nettsiden hvor dette lå er forøvrig slettet i sin helhet. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før det forsvinner fra Googles søkeresultater.

Vi beklager så mye og legger oss langflate. Bildet ble aller først kun brukt internt og siden ble det, helt ubevisst, brukt i en artikkel på bloggen og på Facebook. Vi har aldri ellers brukt bildet i noen slags form for annonsering eller som logo for vårt kor.

Igjen; beklager.

Og lykke til med kommende prosjekter.

På vegne av sangerbrødre i Skjerstad Mannskor,
Kristian Krokslett, dirigent.

– Svarmailen forteller egentlig alt. Absolutt alt. Kan si det slik; hadde det vært et norsk mesterskap i bortforklaringer og beklagelser, så ville denne mailen vært storfavoritt, sier presidenten for det nesten bestandig CD-aktuelle, nå svært operaaktuelle koret, Jan Eirik Krey.