Månedlige arkiver: februar 2012

Internasjonalt arbeid

Mestermøte i Karlstad

Det ble en hyggelig og ikke minst svært lærerik studietur til Karlstad på en del utvalgte burgunderjakker sist helg. Et resultat av korets internasjonale arbeid.

Korvennene Erik Rynefors (t.v) og Einar Mellum i faglig og sosialt samvære i Karlstad. En stor tenor ønsker en stor produsent lykke til med siste forestilling.

Det var særlig tenorer, fra det på stadig flere måter veldige og høyt dekorerte mannskoret, som gjestet Karlstad by for sosial hygge og faglig påfyll. Turen er et direkte resultat av det internasjonale engasjementet som koret med de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burguderrøde fargen, Elverum Mannskor, er blitt så anerkjente for. Les om høstens Karlstad-begivenheter her.

Klart vi kunne
– Den kunstneriske lederen for våre svært gode sangerbrødre i det tvers gjennom solide og høyt respekterte koret Sångföreningen Manhem, Erik Rynefors, er en musikalsk størrelse i vårt naboland. Blant annet har han arrangert og produsert en enorm Queen-oppsetning som har gått Europa rundt. Siste oppsetning var lagt til Karlstad lørdag og Erik ville så gjerne at representanter fra Elverum Mannskor skulle være til stede. Klart vi kunne. Og det var verdt turen, sier en strålende opplagt 1.tenor og president for de høyt dekorerte guttene med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt anerkjente klangen, den alltid like velformulerte og videre så emptatisk uvanlig godt utviklede Einar Mellum.

En strålende opplagt trio fra Elverum Mannskor på tur i Karlstad. President Einar Mellum (t.v), visepresident Gunnar Østmoe og presidentbror Rolf Mellum. Legg merke til at hotellet for anledningen hadde rullet ut tepper med påtrykte "E"-er. "E" som i Elverum Mannskor.

En stor kveld
”A Night At The Opera – A Tribute To Queen” med Johan Boding i hovedrollen og Elverum Mannskor-vennen Erik Rynefors bak spakene, ble en stor aften for de 1.600 gjestene. Og særlig for følget fra Elverum Mannskor. Sjefsdirigent, kunstnerisk leder og muligens professor i Elverum Mannskor, Per Kjelland var i fyr og flamme etter forestillingen.
– En stor kunstnerisk opplevelse. Det er veldig morsomt å se at vårt internasjonale arbeid gir oss muligheten til å være med på dette. Klart tenorrekka vår har en del å hente, kanskje særlig fra koret vi fikk oppleve her. Det er også helt klart at Elverum Mannskor må ut i verden for å få nye impulser. For på den måten å vokse – både kunstnerisk, sosialt og omdømmemessig. Hørte jeg en trippel bunnlinje, skrålte en svært ivrig og lykkelig Per Kjelland på sitt vanlige engasjerende, pedagogisk helt korrekte og meget velformulerte vis. Det meldes forøvrig også om flere såkalte sosiale innertiere i løpet av week-enden i Karlstad.

Verving på alvor

En misjonær i burgunder

Det toneangivende førstevalg og de åpenbare kulturprisvinnerne, Elverum Mannskor, går helt nye veier i arbeidet med å trekke til seg nye medlemmer.

Den nyvalgte vervegeneralen 2.bass Runar Hedenstad (t.v) er i Sør-Afrika for å verve nye medlemmer. Hedenstad jobber ut fra tesen om at uansett hvor du er i verden så er det ikke langt til en burgunderrød jakke. Bildet taler for seg selv.

Med det rykende ferske presidentskapsmedlemmet Hedenstad i spissen, gjelder helt nye strategier i det viktige rekrutteringsarbeidet. Nå benyttes begreper som fjernverving og avstandsinkludering.

Grenseløs verving
– Jeg mener våre tidligere strategier for verving av nye medlemmer har vært alt for snevre. Mannskorverving er så mye, mye mer enn bare å ringe naboen og spørre om han synger i dusjen og har lyst til å synge i kor, for å si det slik, sier den nylig valgte sekretæren med rekrutteringsansvar, den gjennomsolide, omgjengelige og svært kompromissøkende 2. bass Runar. Han sier videre at  Elverum Mannskors årsmøtevedtatte internasjonale engasjement også tilsier at vervingen må bli både helt grenseløs og mer fargerik.

To paralleller
På en til tider dårlig mobillinje fra Sør-Afrika forklarer den ivrige vervesjefen at han ønsker å satse i to parallelle retninger i vervingen; den internasjonale og den langsiktige. Mye dreier seg om å innarbeide de burgunderrøde korfaglige dimensjonene i fjernere miljøer. På den måten tror den strategisk svært oppegående rekrutteringsansvarlige for det på mange måter veldige mannskoret med de velsittende og åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen at nye medlemmer vil fatte interesse for koret med den internasjonale grunntonen og den mer lokalt anerkjente klangen, det høyt dekorerte og nesten bestandig CD-aktuelle Elverum Mannskor.

Tror på langsiktighet
– For eksempel er jeg nå i Sør-Afrika for å se om det kan være noe å hente rent rekrutteringsmessig for koret. Allerede har jeg gjort interessante funn. På hotellet møtte jeg en mann med nesten helt lik uniform som vår og jeg tok selvsagt umiddelbart kontakt. Denne mannen har jo allerede et godt forhold til den burgunderrøde jakken sin. Vi snakket litt om livet generelt og farger og korsang spesielt og fant mange kryssende interesser og oppfatninger. Jeg er sikker på at dersom han for eksempel flytter til Elverum – og han får lyst til å synge i et mannskor – så er det nærliggende å tro at han vil velge, ja akkurat; Elverum Mannskor som sitt kor, sier en veldig oppglødd og ivrig vervegeneral Hedenstad fra sitt mobile mannskormedlemsvervingskontor i Sør-Afrika.

Kong Harald 75 år

Fikk  ”Absolute Burgunder vol.II”

Kong Harald har vist flere ganger at han trives med det burgunderrøde. Her fra åpningen av OL i München i 1972.

Kong Harald mottok i dag brev og gave fra Elverum Mannskor på sin 75-årsdag. Presidentskapet i koret mener at monarki og mannskorsang har vært viktig i utviklingen av det norske demokratiet.

– Jeg regner med at de fleste kor av en viss størrelse og betydning har tenkt det samme som oss og sendt kong Harald sin siste CD-utgivelse i forbindelse med monarkens 75-årsdag. Slik sett er det ikke sikkert at han har rukket å høre CDen ”Absolute Burgunder vol.II” ennå. Men vi håper han setter pris på den, sier den glassklare 1.tenoren og presidenten for det høyt dekorerte og fortsatt svært CD-aktuelle mannskoret med de velsittende og helt tydelig skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, den empatisk velutviklede og svært kameratslig innstilte Einar Mellum i en kommentar etter at det ble kjent at koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte klangen hadde sendt kong Harald en oppmerksomhet på den store dagen.

i

Kong Harald trivdes godt med de burgunderrøde mannskorambassadørene fra Elverum Mannskor i april 2008.

Beklager lekkasje
I gratulasjonsskrivet, som Burgunder-Nytt har fått tilgang til, ønskes HMK Harald til lykke med den store dagen og presidenten benytter anledningen til å takke for sist. Videre skriver koret at de er til kongens disposisjon for orientering om den omfattende virksomheten eller for lettere mannskorsang eller annet, dersom noe slik skulle være ønskelig.
– Det er ikke heldig at dette dokumentet har havnet i pressens hender så tidlig. Det ble sendt i går og det er et personlig brev. Selv om innholdet godt tåler dagens lys, er det trist at budskapet når offentligheten først, sier visepresidenten med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring, samt generalsekretær i korets blytunge kunstneriske utvalg. 2.tenor Gunnar Østmoe. Mannen,med den mer spesielle barten enn stemmen, sier videre at han ser alvorlig på lekkasjen og vurderer fra nå av å merke dokumenter slik at lekkasjer kan spores opp elektronisk. HER ER BREVET

Kongelig farge
Merkevarebyggeren er imidlertid rask med å slå fast at lekkasjen på ingen måte slår skygger over begivenheten. At kulturambassadørene og de offisielle og i realiteten eneste leverandørene av ”Elverumssangen” ønsket å hylle kong Harald på hans store dag med noen enkle ord og en CD-innspilling, er tross alt det viktigste.
– Vi har sunget for dagens jubilant, kong Harald, og slik sett føler vi en viss nærhet. Vi mener det er viktig å bruke slike anledninger til å vise at man setter pris på hverandre. Burgunderrødt har i tillegg det litt kongelige skjæret over seg og er mye benyttet i de kretser. På mange måter kan vi nok si at fargen knytter oss sammen, sier en godt opplagt og uvanlig tydelige og presist formulert 1.tenor og president, Einar Mellum som avlutter med det legendariske HIPP-HIPP – HURRA, HURRA, HURRA!

Konstitusjonen

Sikrer stødig kurs

Så er spenningen utløst; presidentskapet i Elverum Mannskor har konstituert seg. Små endringer skaper stor tilfredshet. Stø kurs er sikret for de innovative tradisjonsbærerne med de heftige korjakkene.

Lokalavisen Østlendingen rettet opp glippen på en strålende måte.

Toppledelsen i det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen, den mer lokalt aksepterte klangen og den nasjonalt meget omtalte triple bunnlinjetenkningen, de offisielle og nærmest eneste leverandørene av ”Elverumssangen” og de kongelige hoffleverandørene av ”Gamle Norge”, det på mange og stadig flere måter veldige Elverum Mannskor har avholdt konstituerende møte. Det var i forkant ikke varslet større endringer i sammensetningen av det meget eksklusive og uvanlig attraktive kompetansesenteret som jo presidentskapet absolutt er.

Litt kluss i media
I sin iver etter å offentliggjøre de store burgunderrøde årsmøtehendelsene, ble det litt kluss for enkelte medier. Først rykket lokalavisen Østlendingen ut med at fotballspilleren, Stabæk og A-landslagets Vegar Eggen Hedenstad, skulle være valgt inn i presidentskapet for koret med de særlig velsittende og derfor helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen. Faktum er jo at det er fotballynglingens pappa, den bunnsolide og alltid gjennomtrivelige, dog også han svært talentfulle og godt trente 1.bass Runar Hedenstad som har fått plass i presidentskapet.
– Navneforvekslingen kan ikke vårt propagandaapparat på noen som helst måte ta ansvaret for. En ren glipp fra pressens side. Vår primærinformasjon var korrekt. Når det er sagt så endte jo historien godt. Vi fikk dobbel dose oppmerksomhet, sier en lett rystet men likevel tilfreds visepresident med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring samt generalsekretær i korets blytunge kunstneriske utvalg, 2. tenoren med sin mer oppsiktsvekkende bart enn stemme, Gunnar Østmoe.

Solid presidentskap
Det har vært noen ytterst få og spake antydninger om ikke tiden i presidentskapet snart burde vært over for presidentskapsmedlem og 2.bass Gunnar “I-Fare-For-Snart-Å-Bli-Som-Silvio-Berlusconi” Hofgaard, med ansvar for arrangementer og gjennom det leder av den mye omtalte gruppen som står bak de etter hvert så skandaleomsuste vintrekningene som kalles gjennomkorrupt og serverer resultater som synes tvers gjennom bestilte hver eneste mandag kveld. Både et enstemmig årsmøte og presidentskapet ville noe annet.
– Spekulasjonene og antydningene ser jeg på som det reneste vås. Hofgaard er den beste arrangementsansvarlige et mannskor med burgunderrøde korjakker kan få og det beste er godt nok for oss, formelig fnyser presidenten, den tvers gjennom empatiske og meget musikalsk utviklede sølvstrupen og 1.tenor Einar Mellum i en kommentar. Han fortsetter med å si at nyvalgte Hedenstad går inn i sekretærfunksjonen med eget ansvar for rekruttering, 1.tenor Thomasgaard fortsetter i rollen som ”sentralbanksjef” og 2.tenor Østmoe fortsetter som visepresident med særlig ansvar for markedsføring og merkevarebygging.