Archive for januar, 2012

Årsmøteforhandlingene


2012
01.31

Hedenstad vant valget

Den beste julegaven vet du ikke på forhånd at du trenger. Litt slik var det da valgkomiteen trakk navnet Runar Hedenstad opp av hatten som nytt presidentskapsmedlem mandag kveld.

Det ble på flere måter en stor kveld for det nyvalgte presidentskapsmedlemmet Runar Hedenstad mandag kveld.

Spekulasjonene var mange og teoriene til dels hinsidige i forkant av årsmøtet i det på stadig flere måter veldige koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt anerkjente klangen. Det hadde lekket ut at en av de særdeles prestisjetunge presidentskapsplassene skulle fylles og trykket mot valgkomiteen ble betegnet som helt ekstraordinært i dagene før de krevende årsmøteforhandlingene. Les om 1.tenor Jens Petter ”bestandig tidlig og godt over skia” Madsbu sitt hårreisende forsøk på å kuppe opinionen her.

Bratt lærekurve
Det ble en stor aften, både kunstnerisk og organisasjonskarrieremessig for tidligere menige medlem, 1.bass og fotballtalent-helt-utenom-det-vanlige-pappa, nå presidentskapsmedlem, 2.bass, og fotballtalent-helt-utenom-det-vanlige-pappa Runar Hedenstad mandag. Først ble den tidligere 1.bassen overflyttet til 2.bassene, så ble han altså – bare en kremkakebits tid etter – trampeklappet inn som nytt presidentskapsmedlem. Hedenstad vil styrke presidentskapets generelle kompetanse, men det ligger særlig store korstrategiske forventninger i det overraskende valget.
– Den gjennomtrivelige og bestandig hardt arbeidende Hedenstad får en bratt lærekurve, det er skikkert. Men det er gjort risikovurderinger i forhold til dette. Steget fra 1.bass til 2.bass er det jo delte meninger om. Men gjengs oppfatning ute i mannskor-Europa er vel at 1.bassistene på mange måter har en slags sekkepostliknende rolle. Slik sett representerer overgangen til 2.bassene en spesialisering, sier visepresident med særlig ansvar for markedsføring og merkevarebygging samt generalsekretær i korets blytunge kunstneriske utvalg, 2.tenor med sin mer oppsiktsvekkende bart enn stemme, Gunnar Østmoe.
– Å ta steget helt opp til presidentskapet uten å ha hatt tyngre verv av verdi, er intet mindre enn et kvantesprang, sa valkomitemedlem og 1.bass Per Steinar Krogsæter (uten h) i en kommentar til pressen sent mandag kveld.

Uten dramatikk
Behandlingen av regnskap, budsjett, årsberetning og årsplanverk forløp uten dramatikk. Det samme med korets tre års planverk. Under sin sedvanlig smidige og korpolitisk helt korrekte ledelse, loset den svært empatisk godt utviklede president og 1.tenor Einar Mellum de rundt 40 delegatene gjennom de til tider krevende men dog så for koret viktige og avgjørende forhandlingene. Valgene ble også banket gjennom og det gikk et lettelses sukk gjennom forsamlingen da det kom for en dag at både president Mellum og visepresident Østmoe gikk for en ny periode. Jubelen sto nærmest i taket da også arrangementsansvarlig Hofgaard og kasserer Thomasgaard gikk på en ny periode. Som vanlig var det visepresidenten som helt avslutningsvis takket presidenten på vegne av korets medlemmer og det øvrige presidentskapet.
– Vi har en president som allerede har skrevet seg inn i de korpolitiske historiebøkene. Einar Mellum er mannen som sørget for Elverum Mannskors omfattende internasjonale gjennombrudd og er lederen som innførte og forankret den helt revolusjonerende triple bunnlinjetekningen i mannskorbevegelsen. Det hele handler om å ha tre tanker i hodet samtidig i all vår virksomhetstenkning; kunstnerisk, sosialt og omdømmemessig. Vi er stolte og glade, sa en tydelig beveget visepresident ved årsmøtets slutt.

Årsmøte 2012


2012
01.30

Sjokkerende PR-fremstøt

Som vanlig er det knyttet store forventninger til årsmøteforhandlingene i Elverum Mannskor. Maktkampen er tilspisset og alle tenkelige midler blir tatt i bruk.

Presidentskapskåte Jens Petter "bestandig tidlig og godt over skia" Madsbu står frem som dobbeltmenneske før kveldens årsmøte. Helt i overkant vil mange si.

Det er særlig rundt presidentskapsvalget og behandlingene av korets planverk det heftig spekuleres i. Det har ikke lyktes Burgunder-Nytt å få noen godt kvalifiserte spekulasjoner før de viktige forhandlingene starter i kveld. Men det er liten tvil om at utskiftninger i presidentskapet står på agendaen. Flere hendelser har nemlig helt klart pekt i den retningen.

Dobbeltrolle
Det kanskje beste beviset er måten enkelte medlemmer posisjonerer seg på i forkant. En av de mest presidentskapskåte, og i følge seg selv ”helt og holdent overmoden for tyngre kunstneriske og organisatoriske roller i koret med de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen”, 1.tenor og høyt utdannede og på enkelte områder også meget kompetente 1.tenor Jens Petter ”bestandig tidlig og godt over skia” Madsbu, kjørte en sjarmoffensiv i lokalavisa Østlendingen på selveste årsmøtedagen. Med et stort og rikt illustrert oppslag står han frem som forfatter av et bokverk skrevet til en pensjonert kollega. På vanlig Madsbu-vis trekkes dog profileringen et skritt lengre enn normalt slik at summen av stuntet kan virke mot sin hensikt og altså lite formålstjenelig. Den til tider hyggelige og enkelte ganger kompetente 1.tenoren står nemlig frem både som giver og mottaker av boka (se illustrasjon). Dette, i tillegg til de hardnakkede mafiaryktene Madsbu til stadighet blir utsatt for på grunn av sin sentrale og særdeles tvilsomme rolle i vinlotteriene hver eneste fordømte mandag kveld, kan bli avgjørende for utfallet av mandagens presidentskapsvalg.

Treårsplan
Rent korpolitisk er det korets planverk for perioden 2012-2015 som er mest interessant. Også her har det vært lite lekkasjer og spenningen er derfor stor. Eksperter og kommentatorer har i lengre tid spekulert rundt veien videre for de offisielle og i realiteten eneste leverandørene av ”Elverumssangen” og de kongelige hoffleverandørene av ”Gamle Norge” samt det toneangivende førstevalg og de åpenbare kulturprisvinnerne. Særlig er det forventninger i forhold til det internasjonale engasjementet og kanskje aller mest på hvordan koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte grunnklangen videre skal forvalte sin triple bunnlinjetenkning.

– Jeg kan ikke si annet enn av presidentskapet har jobbet frem et planverk vi er fornøyd med og som er forelagt alle medlemmene. Dette skal diskuteres og behandles. Videre kan jeg røpe så mye som at presidenten selvsagt ikke er noe tema og at det serveres kremkake til forhandlingene, sier en ordknapp og uvanlig diplomatisk visepresident med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring samt generalsekretær i korets blytunge kunstneriske utvalg, 2.tenor med mer spesiell bart enn stemme, 2.tenor Gunnar Østmoe. Han er forøvrig helt tett hva gjelder medlemmer i det nye presidetskapet.

Æresmedlemmer


2012
01.05

Tre tenorer og en kremkake

Redaksjonen i Burgunder-Nytt er tilbake etter juleferien og summerer med dette opp fjorårets aller siste, men dog så viktige hendelser.

Fra venstre John Randen, Arne Johan Hornmoen, Arne Mømb og president Einar Mellum.

De tre helt uvanlig stødige, særlig taktfulle og de helt utenom det vanlige empatiske tenorene Arne Johan Hornmoen, Arne Mømb og John Randen ble rett før jul utnevnt som æresmedlemmer i det på mange måter veldige koret med de velsittende og helt tydelig skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, Elverum Mannskor. De tre er på mange måter selve inkarnasjonen av stødig og sosialt forankret mannskorsang i det mektige korforbundet.

Utnevnelsen skjedde i forbindelse med at de åpenbare kulturvinnerne, de høyt dekorerte og de nesten bestandig CD-aktuelle guttene med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte klangen avholdt sin vanlige samling i forkant av julesang i Elverum kirke. Som vanlig var det knyttet meget stor spenning rundt innholdet i presidentens årstale og kvaliteten på kremkaken.

Tale og kremkake
– Som vanlig kom presidenten med gode ord både til inspirasjon og ettertanke. Særlig la han vekt på tradisjonsbærerne i koret og viktigheten av ikke å glemme de burguderrøde røttene. Et kor i så voldsom kunstnerisk og organisatorisk framgang, kan fort miste denne uhyggelig viktige dimensjonen. Gjennom sin presise og overordentlig grundig formulerte tale, fikk presidenten uttrykt både glede over de siste fremgangene og takknemlighet for det som har vært, oppsummerer en rørt, stolt og uvanlig ydmyk visepresident med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring, 2. tenor Gunnar Østmoe. 2.tenoren med den ikke mer enn vanlige stemmen men derimot så spesielle barten, sier videre at kremkaken var av ypperste kvalitet. Som vanlig når presidentskapsmedlem og høyt dekorerte 2. bass Gunnar “I-Fare-For-Snart-Å-Bli-Som-Silvio-Berlusconi” Hofgaard, med ansvar for arrangementer og gjennom det leder av den mye omtalte gruppen som står bak de etter hvert så skandaleomsuste vintrekningene som kalles gjennomkorrupt og serverer resultater som synes tvers gjennom bestilte hver eneste mandag kveld, sørger for forsyningene.

Kunstnerisk på høyden
Som vanlig var sangere og musikanter av ymse typer og slag invitert til å synge julen inn i Elverum kirke denne siste søndagen før jul. Mange større og mindre grupperinger av mennesker fikk muligheten til å vise seg fram og varme opp publikummet til kveldens store høydepunkt; avslutningen med Elverum Mannskor. Som vanlig mente reisekoordinator direkte underlagt presidentskapet og leder i valgkomiteen samt revisor i gåseøyne, 2.bass Odd-Erling ”Birkebeineren er for kort og det er egentlig Marcialonga også” Lange at alle var kjepeflinke. Etter at Elverum Mannskors udødelige ”Det lyser i stille grender” var publikum i hvert fall nærmest lamslått av julestemning og kunne gå hjem med den sedvanlige juleklumpen godt festet i halsen. Så ble det jul alikevel.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera