Månedlige arkiver: februar 2011

Kompetansebygging

Burgunderrød tenor i grønt

Det svinger rundt de mange samstemte kulturkjæledeggene i 2.-tenorrekka om dagen. Og særlig rundt en av dem; den uvanlig åpne, rause og inkluderende Peer Jacob Svenkerud.

Den snart enda høyere dekorerte, strengt sikkerhetsklarerte og prisvinnende 2.tenor Peer Jacob Svenkerud feirer her grunnlovsdagen, flagget og Norge. Den overordentlig presise tenoren studerer i disse dager sitt kjære fedreland gjennom Forsvarets Høgskole.

2.tenoren med sitt særlig organisk og levende klanglige uttrykk som på mange scener har imponert både publikum og medkorister med sine deklamatoriske, rytmiske og dynamiske nyanser er nemlig i full gang med utdanningen ved Forsvarets Høgskole som har som mål ”å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og de faktorer som påvirker denne”. Altså på mange måter midt i blinken hva gjelder Elverum Mannskors omfattende virksomhet.

Ikke nok alene
– Jeg har ikke direkte vært involvert i utvelgelsen av kandidater til den nevnte lederutdannelsen, men jeg regner med at en av årsakene til at tenorbror Svenkerud, med sin uvanlig høye patos og deklamatoriske fremføring, ble plukket ut er for ytterligere å styrke Elverum Mannskors korpolitiske, kortaktiske og korstrategiske plattform, sier presidenten for byens toneangivende førstevalg og de åpenbare kulturprisvinnerne i de skreddersydde og meget velsittende korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, Einar Mellum. 1.tenoren og presidenten med den uvanlig empatiske og særlig tvers gjennom kameratslige væremåten sier videre at 2.tenor Svenkeruds lederutdanningen i det grønne også kan ses på som et ledd i den langsiktige og kontinuerlige prosessen med å sikre kompetent fornying blant korets fremste tillitsvalgte.  – Uten at jeg med dette sier at Forsvarets Høgskole på noen måte alene gir nok til å fylle de omfattende og krevende vervene det her er snakk om, slår den sedvanlig klartalte og alltid så korstrategisk korrekte presidenten for de offisielle og egentlig eneste leverandørene av ”Elverumssangen”, de kongelige hoffleverandørene av ”Gamle Norge” og det på mange måter veldige og høyt dekorerte Elverum Mannskor fast.

Prisbelønnet
Om ikke utvelgelsen til Forsvarets topputdanning var nok; også Kommunikasjonsforeningen i Hedmark og Oppland har sett mot Elverum Mannskors 2.tenor-rekke for å finne en verdig vinner av den årlige Kommunikasjonsprisen. I den offisielle begrunnelsen for årets pris står det noe om at prisen er tildelt Svenkerud fordi han varslet Norsk Tipping-styret om uregelmessighetene rundt tidligere direktør Reidar Nordby jr. og at dette viser stort mot og høy integritet. – Mer uoffisielt kan vi vel si at også hans grunnleggende kommunikative førstehjelp til den nyutnevnte stemmekoordinatoren for 2.tenorene, den alltid like strebende men likevel så ekte engasjerte Bjørge Furuheim, også kan ha hatt en betydning, sier visepresident med særlig ansvar for markedsføring og merkevarebygging, Gunnar Østmoe. 2.tenoren med den mer spesielle barten enn stemmen legger for øvrig til at det var akkurat Furuheim som i sin tid uttalte ”du er den eneste som får utdelt teltstang til korjakka di”, da den nå prisbelønte og trolig snart enda høyere dekorerte Peer Jacob Svenkerud mottok sin skreddersydde og uvanlig velsittende korjakke i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen for et par år tilbake.

Ny CD

11.11.11 kl.11.11 i 11-rum

Det er endelig klart for produksjon av ”Absolute Burgunder vol.II”. Den etterlengtede CD-utgvivelsen vil, etter planen, bli lansert 11.11.11 kl.11.11 i 11-rum og vil innholde 11 Margrethe Munthe-spor.

President Einar Mellum fikk kraftig applaus da han offentliggjorde at han går på et nytt år som president for det på mange måter veldige Elverum Mannskor.

– Så da skulle vel årets julegave-spekulasjoner allerede være ryddet av veien for de fleste, sier en stolt visepresident med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring av det på stadig flere måter veldige koret i burgunderrødt og 2.tenor med mer karakteristisk bart en tenorstemme, Gunnar Østmoe.

Rolig årsmøte
Det var et samlet årsmøte i det høyt dekorerte Elverum Mannskor som mandag kveld gikk inn for en ny CD-satsing. Korets budsjett, mål og beretning ble ellers banken gjennom til lyden av taktfast applaus og målrettet kremkakespising.

Guttene i burgunderrødt formelig storkoste seg under de viktige årsmøteforhandlingene. Som tidligere varslet ble det ingen store overraskelser under årsmøtet. Så presist og godt formulert var årsmøtedokumentene utformet at det faktisk ikke ble diskutert noe under noen av sakene. Men forestillingen var ikke mindre imponerende av den grunn. Det på mange måter veldige koret opererer med et solid og godt fundert planverk og de overordnede planene for 2011 bærer bud om et nytt år i det burgunderrødes tegn. Dersom målene nås og strategiene slår til, er det et enda bedre kunstnerisk og sosialt utviklet kor som om et år spiser kremkake, applauderer og behandler årsmøtedokumenter igjen. PDF av den offentlige versjonen av virksomhetsplanen her

Mellum fortsetter
Sekretær og 1.bass Håkon Morten kunne presentere en spennende årsberetning som på en uvanlig presis måte beskrev korets aktiviteter i 2010. Praha-tur og Munthert Mannskor var høydepunktene. Les hele årsberetningen her. Kasserer og 1.tenor Olaf Johan Thomasgaard presenterte regnskap for 2010 og budsjett for 2011. Dokumentene og den særlig presise fremleggelsen viser at det er full kontroll på den omfattende økonomien til det toneangivende førstevalg og de åpenbare kulturprisvinnerne, Elverum Mannskor. Ingen av presidentskapets medlemmer sto på valg, men vedtektene krever årlige presidentvalg. Enstemmighet og applaus var en selvfølge da den meget populære Einar Mellum flagget gjenvalg. Med seg i presidentskapet fikk han Gunnar Østmoe, Håkon Morten, Gunnar Hofgaard og Olaf Johan Thomasgaard. Det heter at presidentskapet selv skal konstituere seg, men alt, absolutt alt, tyder på at det velfungerende presidentskapet vil fortsette suksess-sammensetningen fra 2010.