Archive for the ‘Nyheter’ Category

Svært blandet på plakaten


2019
03.25
Elverum Mannskor og Solheimkoret synger i Veldre kirke fredag 29. mars klokka 19.30. Spennende, sier president 2. bass Lange.

Fredag er det duket for et musikalsk møte av de veldig sjeldne: Mannskor møter blandakor. Elverum Mannskor og Solheimkoret slår seg sammen og serverer vårkonsert i Veldre kirke.

– I og med at noe som kalles blandakor skal bidra i konserten, er vi litt spente på hva som vil møte oss denne kvelden. Det kan tyde på at det verken er bare menn eller bare damer, men kanskje en form for blanding av begge kjønn. Jeg tror nemlig ikke det for eksempel er et etnisk blanda mannskor eller et religiøst eller kulturelt blanda damekor som kan ligge i betegnelsen blandakor, sier en klarttalende og sedvanlig solid, men denne gangen dog noe undrende president 2. bass Lange til Burgunder-Nytt.

Burgunder-Nytts gravegruppe har jobbet en tid med saken og funnet følgende forklaring på begrepet blandakor.

Uansett lover den enstemmig valgte og svært populære presidenten med den omgjengelige og varme omgangsformen og dype bassrøsten store mannskorperler fra de høyt dekorerte burgunderrøde kulturambassadørene med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen. Han nevner spesielt det veldige verket «Die Nacht», den svært krevende korklassikeren «Kung Liljekonvalje» og nasjonalromantikkens Mercedes Benz, selveste «Naar fjordene blaaner».

– Dette blir en stor kveld. Både for oss burgunderjakkene, publikum og forhåpentligvis for vår trofaste sjefsdirigent og kunstneriske leder, Inger-Pernille Stramrud. Den velkjente og på mange måter store korlederen med den eventyrlige tålmodigheten, er denne gangen på hjemmebane da hun også er leder for de blandede menneskene som kaller seg Solheimkoret. Her vil det bli vakker vårstemning med åpning for helt blandende overraskelser, smiler presidenten stolt og forventningsfullt.

En smak av Kinderegg


2019
03.04
PÅ PLAKATEN: Det blir stemning i Elverum hovedkirke fredag 8. mars klokka 19.00.

En spennende musikalsk opplevelse, Martn og Kvinnedagen. Det snakkes allerede nå om årets Kinderegg-opplevelse når Burgunderjakkene og Christianfjeld Jazzorchester trår til fredag.

– Her lukter det høy stemning og lave skuldre. Det som for fem år siden startet som en noe sprø ide om å koble ellevill gla`jazz og rungende mannskorsang sammen, er blitt en tradisjon. Vi gjør det for femte året på rad, sier en forventningsfull president for det høyt dekorerte og svært anerkjente mannskoret, 2.bass Lange.

Den nyvalgte presidenten, som etter valget i midten av januar, har viet mye av sin tid til å konstituere det nye presidentskapet, sier han nå er glad for å kunne levere et kunstnerisk høyverdig produkt. Han forteller at Elverum Mannskor vil servere et knippe sanger som både passer i kirka, hyller kvinnene og som sørger for den rette feststemningen midt i Martn. Christianfjeld Jazzorchester er som vanlig garantister for smil og humør med sine fengende og ofte improviserte musikalske ablegøyer.

Også presidentskapsmedlem med særlig ansvar for markedsføring og den slags, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, storgleder seg til fredagens storkonsert. Han vil, av korstrategiske årsaker, som vanlig ikke røpe for mye av hva publikum får servert, men sier det blir svært variert.

– Svensk, norsk og tysk. Sterke følelser med både latter og tårer. Dette sammen med ekte amerikansk, klassisk gla`jazz, skal få det til å swinge mer enn det vanligvis gjør i Elverum hovedkirke. Og vi har lagt oss på jubileumsprisen 100 kroner i inngang. Dette er slik sett mer en gave fra oss til alle dere enn noe annet, sier Bjøntegaard på en både empatisk og entusiastisk måte. Den gjennomtrivelige 1. tenoren ber folk komme i god tid før konsertstart 19.00.

Kort Lange om nøkkelkort


2019
02.12
KORT: President 2. bass Lange og visepresident 1. tenor Mellum fikk mandag kveld overlevert nøkkelkortene fra den avgåtte Krey-administrasjonen.

Nøkkelkortoverrekkelsen er gjennomført og president 2. bass Lange og hans administrasjon har med det helt tatt over ansvaret for det høyt dekorerte og internasjonalt anerkjente Elverum Mannskor. – Symbolsk verdifullt, sier Lange kort.

Visepresident 1. tenor Mellum og selveste president 2. bass Lange overtok mandag kveld nøkkelkortene til burgunderjakkenes øvingslokaler i Terningen Arena fra den tidligere Krey-administrasjonen. Overtakelsen av presidentskapet og styringa av det på stadig flere måter veldige koret virker med det gjennomført. Under den svært enkle seremonien, som Burgunder-Nytt fikk følge tett som eneste fra korpressen, var det en ordknapp, men sedvanlig presis og kompetent president som førte ordet.

– Selve nøkkelkortoverleveringen har selvsagt mest betydning rent symbolsk. Det tegner et bilde av slutten på en epoke og starten på en ny. Den nye burgunderrøde regjeringsplattformen diskuteres fortsatt og som kjent er ikke noe klart før alt er klart, sier den nyvalgte presidenten. Han ønsker ikke å uttale seg ytterligere om innholdet av samtalene og diskusjonene som foregår i Elverum Mannskors aller mest styrende organ, presidentskapet, om dagen.

Men Burgunder-Nytt vet at det nye presidentskapet jobber på flere ulike arenaer og at det skal være mange hensyn som må tas. Rent korpolitisk handler det om å implantere det årsmøtevedtatte planverket, den tidligere administrasjonens føringer og ny strategisk tenkning inn i den daglige drifta og det handler ikke minst om den vanskelige ansvarsfordelingen internt i presidentskapet.

– Ja. Vi anser det som svært viktig, og kanskje det aller viktigste, å danne en solid burgunderrød plattform for vårt videre arbeid. Jobben vi står midt oppe i nå, skal danne grunnlaget for vår videre vei. En vei der koret fortsatt skal sprenge grenser, men ikke på bekostning av det grunnleggende gode som er skapt. Vi har også luktet litt på tanken om å gå fra et mannskor til en form for en bevegelse, uten at det på noen måte skal være førende for vårt arbeide, sier 2. bass president Lange avslutningsvis.

Burgunderrød heder og ære


2019
02.06
Burgunderjakkene deltok i VM-finalen og 1. bass Stenhammer (innfelt) mottok President Mellums burgunderrøde ærespris. 2018 var et stort korår.

Stevnesuksess, deltakelse i VM-finale, strategiarbeid og Stockholmstur. Noen av høydepunktene i årets som har gått ifølge korets eventyrlige årsberetning som nå er publisert i sin helhet.

Det er sekretær i presidentskapet, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, som har underskrevet den svært innholdsrike og imponerende beretningen for det høyt dekorerte koret med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen. Beretningen ble enstemmig vedtatt under de burgunderrødes årsmøteforhandlinger nylig. Kilder sier til Burgunder-Nytt at det var en stolt, glad og opp mot lykkelig sekretær som leste beretningen under selve forhandlingene.
Les korets årsmeldinger her

Publisert er også juryens begrunnelse for å hedre 1.bass og avgåtte visepresident Erik Stenhammer med den svært høythengende prisen President Mellums burgunderrøde ærespris for koråret 2018. Den gjennomsolide og nesten eventyrlig lojale og trofaste 1. bassen høstet ære for både sin kunstneriske og organisatoriske innsats for koret i en årrekke.

Æresprisen ble innstiftet under årsmøtet 2015, i forbindelse med president Mellums avgang, til fremme av allsidighet i forhold til Elverum Mannskors vedtatte verdigrunnlag. Prisen utdeles til den av korets medlemmer som på en fremdragende måte har markert seg innenfor minst to av korets til enhver tid prioriterte satsingsområder.
Les om prisvinnerne her

Det er ellers knyttet stor spenning til det nye presidentskapets konstituering. Det eneste som virker rimelig sikkert er at den svært tallsterke 1. tenor Granrud vil fortsette i rollen som korets øverste økonomiske leder. Kilder tett på presidentskapet mener å vite at den nye presidenten, 2. bass Lange, vurderer ny tittel på korets finansielle spydspiss. Kanskje henter man frem igjen den klassiske tittelen «nesten sentralbanksjef» som 1. bass Hermansen innehadde i flere år. Det spekuleres også i om ikke budsjettansvaret skal overtas av et annet presidentskapsmedlem, da mange mener 1.tenor Granruds tid går med til rent cash float-arbeide og til økende oppgaver i forhold til fond og forvaltning. Burgunderfond og handlingsregel skal være begreper som stadig er å høre i det velbeslåtte og uvanlig høyt profilerte mannskorets aller innerste kretser.

Jubel for nytt presidentskap


2019
01.28
NYE KLUTER: Fra venstre 2. tenor Søgaard, 1. tenor Granrud, 1. tenor Mellum, president 2. bass Lange, 1. tenor Bjøntegaard og 1. bass Kjenstadbakk.

Ikke mange har unngått å få med seg det eventyrlige presidentskiftet i Elverum Mannskor fredag kveld. Ikke før hadde ordstyrer 2. tenor Væråmoen banket klubba i bordet for siste gang, før nyheten var spredt i alle medier med en viss betydning for Burgunderjakkene.

Burgunder-Nytt var selvsagt først ute med årets gladnyhet i kor-Norge; nemlig at den høyt dekorerte, svært samlende og tvers gjennom bunnsolide 2. bass Lange nå tar styringa på det på stadig flere måter veldige og høyt dekorerte mannskoret med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen.

Etter årsmøteforhandlingene ble guttene samlet til sedvanlig årsmøtebankett der det vanket både gaver og takketaler til medlemmer som på en eller annen måte hadde utmerket seg i løpet av beretningsåret, regissert av avgåtte preident 1. bass Krey. Så var det på tide med velvalgte ord fra den nyvalgte presidenten til en forventningsfull forsamling. Og president 2. bass Lange leverte fra øverste hylle. Les mer om talen i årsmøteomtalen i Burgunder-Nytt fredag kveld.

Burgunder-Nytt har snakket med kilder svært tett på koret som sier at reaksjonene etter den nye presidentens varme og helt presise tale var overveldende. President 2. bass Lange skal ha blitt nevnt i samme ordelag som historiske storheter av typen Nelson Mandela, Martin Luther King, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi og Mikhail Gorbatsjov.

Det er nå stor spenning knyttet til konstitueringen av det nye presidentskapet. Det er ventet at 1. tenor Granrud fortsetter med ansvaret for økonomien, kanskje dog med utvidet ansvar i forhold til forvaltning av den stadig økende kapitalen. Men ellers blir konstitueringen ansett som helt åpen. Det som er sikkert er at det nye presidentskapet virker kompetansemessig blytungt. Burgunder-Nytt kommer selvsagt med fortløpende nyheter om de spennende omrokkeringene i det veldige korets toppledelse og annet nytt fra årsmøteforhandlingene.

2. bass Lange ny president


2019
01.25
INGEN BOMBE: 2. bass Lange har lang fartstid med mer eller mindre tunge verv i koret. Reisegeneral, revisor-svenn og innehaver av President Mellums Burgunderrøde ærespris, for å nevne noe.

Fredag valgte årsmøtet i Elverum Mannskor, helt enstemmig og med kraftig akklamasjon, 2. bass Lange som sin nye president. Lange, som lenge har gått under navnet 2. bass Odd-Erling «Birkebeineren-er-for-kort-og det-er-egentlig-Marcialonga-også» Lange, vil altså heretter bare benevnes som President 2. bass Lange.

I sin tale til årsmøte sa den nyvalgte presidenten at han gledet seg til å ta koret videre og antydet både nye prosjekter og sluttføring av den pågående strategiprosessen som viktige oppgaver for det internasjonalt aksepterte og svært høyt dekorerte koret. I sin hilsningstale sa president 2. bass Lange også at han på samme tid både var stolt og ydmyk over den overveldende støtten årsmøtet ga.

– Jeg er stolt over å lede dette veldige koret. Over å kunne fronte så mye godhet og kvalitet. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til oppgavene som ligger foran meg. De siste års oppturer forplikter og skaper forventninger, sa en rørt og lettet president til sine medlemmer etter valget fredag kveld.

Burgunder-Nytt vet at president 2. bass Lange nyter stor respekt i koret for sitt enestående engasjement. Den nyvalgte presidenten har vært en av de toneangivende bakspillerne i det veldige koret i en årrekke. Kilder til Burgunder-Nytt, tett på koret, uttaler at «det ikke Lange vet om Elverum Mannskor, er ikke verdt å vite» og «ingen Burgunderjakke-suksess er blitt gjennomført uten Langes stødige medvirkning. Han skal i tillegg være uvanlig godt empatisk utviklet og ligge på et kunstnerisk uvanlig høyt nivå.

Med seg i presidentskapet fikk president 2. bass Lange 1. bass Kjenstadbakk, 1. tenor Granrud, 1. tenor Bjøntegaard, 1. tenor Mellum og 2. tenor Søgaard. Som vanlig overlot årsmøtet presidentskapet selv å konstituere seg.

Årsberetningen viser et kor i god vekst både hva medlemstall og budsjetter gjelder. Korets omsetning i 2018 lå på drøye 1, 5 millioner kroner og medlemstallet er stadig stigende og ligger nå på rundt 60 betalende medlemmer. Aktiviteten må betegnes som både omfattende og mangesidig der korets korpolitisk svært oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkning bestandig legges til grunn.

Alle hensyn skal være ivaretatt


2019
01.24
Eventyrlig profilering på direktekringkastet fjernsyn via statskanalen NRK mandag kveld var god oppladning til de viktige årsmøteforhandlingene fredag.

Burgunderjakkenes direktesendte opptreden på statskanalen NRKs hovedplattform, NRK 1, i beste sendetid mandag kveld, har ikke på noen måte dempet spekulasjonene før årsmøteforhandlingene i det veldige koret kommende fredag.

Blant vrimmelen av kor å velge mellom, var det neppe uten grunn at statskanalen valgte å besøke akkurat Elverum Mannskor. Få kor er så høyaktuelle som kulturambassadørene fra Elverum som i disse dager står foran et svært spennende presidentvalg.

Burgunder-Nytt har også dette året fått tilgang til årsmøteforhandlingenes utsendte sakliste. Her er det lagt opp et tilsvarende løp som tidligere år. Årsberetningen skal presenteres og vedtas, det samme med det høyt dekorerte korets nye treårige handlingsplan og virksomhets- og aktivitetsplan for 2019. Kontingent, budsjett og valg står selvsagt også på saklista. Og det er selvsagt valget det er knyttet størst spenning til. Etter at sittende president, 1. bass Krey, lenge før jul signaliserte sin avgang har det vært jobbet på spreng i koret med de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen.

Burgunder-Nytt avslørte, etter grundig og kritisk journalistikk, for et par uker siden at valgkomiteen hadde funnet sin presidentkandidat, men noe navn er ikke lekket ut av det ellers så lekkasjevillige miljøet som sitter tett på korets besluttende organer. Ingen av valgkomiteens medlemmer har vært villige til å uttale seg om annet enn selve prosessen.

Skal vi legge til grunn maktkamper i forbindelse med tidligere valg av personer til presidentskapet, er det liten tvil om at det har foregått intense sonderinger og posisjoneringer også denne gangen. Men fordi lite av dette har sivet ut, er det grunn til å tro at valgkomiteen har klart å finne en samlende president og et presidentskap som speiler mangfoldet koret står for. Det handler i hovedsak om alder, stemmetilhørighet og ikke-korbasert kompetanse. Kjønn og geografi er jo på mange måter gitt i Elverum Mannskor.

 – Valgkomiteens arbeid er avsluttet og forslaget til årsmøtet er ferdig utarbeidet. Vi er sikre på at alle hensyn er ivaretatt og at Burgunderjakkene nå rigges for nye grensesprengende skritt videre. Noe mer ønsker jeg ikke å kommentere, sier 2. bass og årsmøtevalgt valgkomiteleder Hedenstad, i en sms-melding til Burgunder-Nytt torsdag formiddag.

Se Elverum Mannskor på statskanalen her.
Kjernen i sendingen finner du ved å klikke på del 4 og 6.

Følg med på statskanalen


2019
01.21
ÅPENBARE: Presidentskapsmedlem, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard.

Statskanalens flaggskip, NRK TV1, sender mandag kveld direkte fra Elverum Mannskors korøvelse. Trolig et resultat av det høyt dekorerte korets årelange internasjonale engasjement.

Blant landets tusenvis av kor og rundt 200.000 sangere, fant statskanalen de samstemte burgunderkledde guttene i mannskorhovedstaden Elverum som de som best er i stand til å fronte korbevegelsen og dens mangesidige betydning. Og de rundt 50 guttene med den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, er godt forberedt på besøket og direktesendte fjernsynsseansen.

– Vi er gjort kjent med besøket og har fått ønsker fra statskanalens representanter. Selvsagt er vi med på å legge forholdene til rette for godt fjernsyn, men det kan ikke gå utover våre kunstneriske forberedelser. Vi har et tett program også denne våren og hver øvelse er av stor verdi for oss, sier presidentskapsmedlem med ansvar for merkevare, markedsføring og den slags, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard. Han lover likevel at det på mange måter veldige koret vil levere varene denne gangen også.

Det er programmet «Norge nå» fra som i kveld vier sin tid til koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den mer lokalt aksepterte klangen. Det landsdekkende fjernsynsprogrammet blir direkte kringkastet fra klokka 20:25 til 20:55. I følge informasjon Burgunder-Nytt sitter inne med, skal det også være med et annet kor i det samme programmet.

– Jeg har fått med meg at programmet har kor og helse som tema. Jeg regner derfor med at vi skal sørge for den delen som tar for seg kor, mens det andre koret kanskje er mer fokusert på helse, sier 1. tenor Bjøntegaard uten å være helt sikker på sin konklusjon.

Ny kandidat skal være klar


2019
01.10
HISTORISK: Etter årsmøtet i 2015 fikk 1. bass Krey overlevert et av mannskor-Norges sterkeste symboler på makt av tidligere president 1. tenor Mellum, selveste presidentklubba for Elverum Mannskor. Snart er det Kreys tur til å sende klubba videre.

Det er to uker til valget på ny president i Elverum Mannskor og det formelig koker i kormiljøet. Burgunder-Nytt har grunn til å tro at valgkomiteen har funnet en kandidat, men skal fortsatt jobbe med totalsammensetningen.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen; ikke noe er klart før alt er klart. Videre er det slik at ikke noe offentliggjøres før korets medlemmer får presentert et komplett bilde av vårt nye presidentskap.

Det skjer under årsmøtet fredag 25. januar og ikke en dag før, sier den årsmøtevalgte valgkomiteens leder, den uvanlig substansielle, høyt empatisk utviklede og kunstnerisk uvanlig kompetente 2. bass Hedenstad på mobiltelefon til Burgunder-Nytt.

Den hardt arbeidende valgkomitelederen tar seg likevel tid til et såkalt revolverintervju uten at Burgunder-Nytt blir særlig klokere av den grunn. Av presseetiske hensyn velger vi likevel å publisere intervjuet i sin helhet:

Er det ikke en fordel å gå ut med navn for å dempe rykteflommen?

– Nei, hvorfor det? Rykter skaper interesse og oppmerksomhet rundt merkevaren vår. Den viser også at vi er i en heldig situasjon med flere gode og ikke minst villige kandidater.

Så dere har hatt flere kandidater på blokka?

– Jeg uttaler meg ikke om hvorvidt vi har benyttet blokker eller andre hjelpemidler i vårt arbeide med å finne den riktige kandidaten.

Hvorfor det?

– Fordi vi aldri røper detaljer rundt våre interne rutiner og prosesser. Korpolitisk mener vi det er alt for risikofylt.

Er valgkomiteen enig om en presidentkandidat?

– Spørsmålet er både retorisk og på grensen til utopisk. Av tidligere nevnte, og helt åpenbare, årsaker kommenteres ikke denne typen spørsmål.

Har det vært en vanskelig jobb?

– Jeg uttaler meg som sagt av prinsipp ikke om detaljer rundt våre interne prosesser.

Er valgkomiteen ferdig med sitt arbeid?

– Valgkomiteen er ferdig med sitt oppdrag i det vi presenterer et komplett forslag for årsmøtet 25. januar. Og ifølge min kalender er vi ikke der ennå.

Burgunder-Nytt har vært i kontakt med kilder som hevder å sitte ganske tett på sentrale personer i det høyt dekorerte koret med det internasjonale engasjementet som hevder at presidentkandidaten skal være klar og at det jobbes i kulissene med detaljer som valgspråk, ulike samhandlingsteorier og rutiner som skal gjelde for det nye presidentskapet. Dette er på ingen som helst måte offisielt bekreftet fra koret.

Mot valgthriller på nyåret


2018
12.21

– Ikke noe er klart før alt er klart. Men det er et veldig komplisert kompetansepuslespill som skal legges, sier en alltid ordsterk og strategisk smart leder i Elverum Mannskors valgkomite, 2. bass Hedenstad.

TAUS: Valgkomiteleder 2. bass Hedenstad (innfelt) er taus rundt prosessen med å finne et nytt presidentskap for det veldige mannskoret.

Han viser til arbeidet med å sette sammen nytt presidentskap i det på stadig flere måter veldige og svært høyt dekorerte Elverum Mannskor. Koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen skal velge nytt presidentskap under sine årsmøteforhandlinger fredag 25. januar.

Burgunder-Nytt har bragt på det rene at sittende president Krey har valgt ikke å ta gjenvalg til en av landets viktigste mannskor i burgunderødts aller tyngste og mest innflytelsesrike verv. Og som vanlig i forkant av denne typen avgjørelser, er press på valgkomiteen stort, spenningen i kormiljøet enorm og rykteflommene økende.

– Valgene under årsmøtet i fjor setter forutsetningene, kall det rammeverket for valgkomiteens arbeid. Innholdet og konklusjonene er ikke klare og det vil de altså heller ikke bli før alle detaljer er på plass. Vi er inne i en grundig kartlegging i forhold til satte de satte forutsetningene. Det fulle og hele bildet skal legges fram for vårt høyeste organ, årsmøtet. Og ikke et sekund før, sier den hardtarbeidende og svært mannskorlojale og på alle måter trivelige valgkomitelederen.

Burgunder-Nytt har utført såkalt gravende journalistikk og funnet ut at tre av de sittende presidentskapsmedlemmene er på valg. President 1. bass Krey, visepresident 1. bass Stenhammer og presidentskapsmedlem med ansvar for økonomi 1. tenor Granrud er alle på valg. Presidentskapsmedlemmene 1. tenor Mellum og 1. tenor Bjøntegaard ble i fjor valgt for to år. Møtende varamann 2. tenor Søgaard ble valgt for ett år og står også på valg denne gangen.

– Ja. det stemmer at Elverum Mannskor må velge ny president. Og det er selvsagt tidkrevende. Hvem som for øvrig har gitt sine svar til valgkomiteen om det ene eller andre, kan jeg selvsagt ikke si noe om nå, sier den meget empatisk godt utviklede valgkomiteleder 2. bass Hedenstad.

Fra kilder svært tett på valgkomiteen får Burgunder-Nytt antydninger om at det er sittende presidentskapsmedlemmer på valg som både har meldt ønske om å fortsette og som ønsker å forlate presidentskapet. Hvem har selvsagt stor betydning for den øvrige sammensetningen. Burgunder-Nytt har så langt ikke klart å få bekreftet navn, men kan allerede nå slå fast at dette vil bli en historisk valgthriller.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera