– Det burgunderrøde er sikrest

2018
11.07

– Nei, vi har ikke hatt noen direkte rolle i KrFs vegvalg, men regner nok med at  begge sider i striden har ønsket seg en rød-blå profil slik som vår burgunderrøde, sier merkevaresjef og sjefstenker i Elverum Mannskor, Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard.

SJEFSIDEOLOG: Presidentskapets tenker, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard har tenkt mye på vegskiller den senere tiden.

Den glassklare 1. tenoren, med det lysende strategiske hodet, sier han har fulgt tett med i kampen mellom de røde og de blå i kristenfolkets parti den siste tiden. Etter mange spørsmål fra flere i det nasjonale og internasjonale korpolitiske miljøet de siste dagene, velger presidentskapsmedlemmet for det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjennende grunntonen og den mer lokalt anerkjente klangen nå å gå offisielt ut med sitt syn for på den måte å nå flest mulig.

– Veivalg er vanskelig. Svært vanskelig. Men mest handler det om hvor du i utgangspunktet står, altså ditt opprinnelige ståsted. Det forundrer meg at ikke flere velger en litt bredere plattform, sier 1. tenoren ettertenksomt, men med sedvanlig substans og uvanlig god takt og tone. Det alltid velopplagte og ofte imøtekomne presidentskapsmedlemmet, med særlig ansvar for merkevarebygging og markedsføring av det på stadig flere måter veldige mannskoret, er forsiktig med å komme med direkte råd midt i en åpen og for mange vanskelig prosess. Han er også forsiktig med å si hva KrFs valg vil få å si rent korpolitisk. Han nevner økt korbistandsbudsjett, innskrenket mulighet for selvbestemt rapport og utvidet korkontantstøtte-ordning som mulige utfall. Men 1.tenoren er altså særlig opptatt av ståsted som utgangspunkt når veier videre skal stakes ut og veivalg tas.

– Elverum Mannskor har vært gjennom flere grunnleggende og gode prosesser rundt vårt ståsted. Det burgunderrøde har vist seg å holde som det helt grunnleggende og bærende element gjennom ulike verdikommisjoner og strategiprosesser. Vi har gitt råd om å velge det burgunderrøde alternativet til flere som har spurt, sist i forhold til det politiske kaoset i Sverige da vi ble bedt til den norske ambassaden i Stockholm for å diskutere temaet, sier 1. tenoren.

Uten å være plagsomt konkret på hva det burgunderrøde alternativet egentlig innebærer, fortsetter tenoren med å si at det er særlig innen det utenrikskorpolitiske at den burgunderrøde vei har vist seg uvanlig trygg. På kritiske, pågående, journalistfaglige og helt presseetisk riktige spørsmålsstillinger fra Burgunder-Nytt rundt konkretisering, svarer presidentskapsmedlemmet at «det må jeg komme tilbake til», eller «dette vil jeg svare på dersom, eller når den nye KrF-ledelsen tar kontakt med meg».

President Krey går av

2018
11.06

President og 1. bass Jan Eirik Krey erklærte mandag kveld at han etter årsmøtet i januar neste år vil forlate posten som burgunderjakkenes aller øverste leder.

Lederen for de taktfaste og uvanlig samstemte guttene med den korpolitisk oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, la i sin erklæring vekt på at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen. Tidspunktet for offentliggjøringen vil uansett åpne for mange spekulasjoner rundt mulige kandidater over uvanlig lang tid. De årlige årsmøteforhandlingene blir vanligvis gjennomført i midten av januar og neste års forhandlinger er ennå ikke berammet. Etter det vi forstår er valgkomiteens leder, 2. bass Hedenstad, allerede varslet og godt i gang med å finne arvtakeren. Det handler om å finne den ideelle miksen av korfaglig, korstrategisk, kororganisatorisk og korpolitisk kompetanse samt de mer menneskelige, medmenneskelige og sivilkommunikasjonsmessige egenskaper hos særlig presidenten, men også for øvrig blant presidentskapsmedlemmene som en helhetlig gruppe.

Kilder tett på korets besluttende organer, sier til Burgunder-Nytt at det trolig blir en røff kamp om ledervervet og at ulike fraksjoner allerede skal være i gang med å rigge sine ulike kandidater. Det er blant annet ventet at den alltid like presidentskapskåte og uvanlig stødige 2. tenoren Bjørge «roten til alt ondt rundt sko-sjikane-skandalen» Furuheim nå vil benytte anledningen til å stikke tenorhodet sitt enda lengre fram for å vise ansvarlighet og løsningsvilje og gjennom det høste anerkjennelse for sitt eget kandidatur. Mer om sko-sjikane-skandalen her. Burgunder-Nytt vil naturligvis følge utviklingen i president-saka.

Sjarmerte broderfolket

2018
10.22

Internasjonalt banebrytende

Elverum mannskors nærmere 50 mann store delgasjon samlet i ambassadørens hage etter å ha blitt briefet om forholdet mellom de to nabolandene.

En viktig start på et banebrytende internasjonalt korarbeid på det høyeste diplomatiske nivå, en gedigen sjarmoffensiv mot den svenske befolkningen og en god porsjon indremedisinsk styrke var utbyttet av det på mange måter veldige Elverum Mannskors tur til Sverige.

Burgunder-Nytt har vært i kontakt med flere av medlemmene i koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, men det har vært vanskelig å få ut noe annet enn det som kommer fra det høyt dekorerte korets offisielle informasjonskanaler.

– Jeg ber om forståelse for at vi, til tross for at vi er et åpent og inkluderende kor, ønsker å ligge lavt med enkelte av våre aktiviteter når vi er utenfor landets grenser. Det kan ha med sikkerhet å gjøre, både for hvert enkelt medlem, for koret som gruppe og for omgivelsene våre.  Ja. Vi besøkte den norske ambassaden i Stockholm og ble veldig godt mottatt av blant andre forsvarsattacheen. Av helt åpenbare mannskorutenrikspolitiske hensyn må det nesten bli med det, sier 2. bass Odd-Erling «Birkebeineren er for kort og det er egentlig Marcialonga også” Lange, sentralt plassert i den presidentskapsutnevnte reisekomiteen.

Det han derimot er veldig lysten til å fortelle om er impulskonsertene det 46 mann store koret holdt i Gamla stan lørdag formiddag. Lange sier at koret de siste åra er blitt godt vant med store tilskuerskarer, men at dette nok likevel blir noe for historiebøkene.

– Det er vanskelig å beskrive med få ord. Men vi skapte noe i grenselandet mellom kaos og feberstemning. Hundrevis, kanskje tusenvis, fikk oppleve den helt grenseløse mannskorsangen. Dette er viktig i forhold til merkevarebygging og markedsføring både av nasjonen Norge, korsang generelt og selvsagt av Elverum Mannskor, sier en veltalende og svært godt opplagt 2. bass lange til Burgunder-Nytt sent søndag kveld.

Burgunder-Nytt konfronterer 2. bassen med rykter om reisekomiteen dirigerte det nesten 50 mann store reisefølget til feil togstasjon i den svenske hovedstaden da de skulle returnere til gamlelandet og at det håndplukkede svenske koret som skulle være vertskap lørdag kveld, i beste fall kunne kalles en liten samling av menn.

– Dette har jeg ikke lyst til verken å avkrefte eller bekrefte. Til det er opplysningene som serves for upresise og altfor lite relevante for offentligheten, slår 2. bass Lange fast. Den solide 2. bassen med det gode hjertet uttaler dette på en slik måte at Burgunder-Nytts utsendte medarbeider ikke får lyst til verken å spørre mer om sakene eller grave i dem.

På utenrikskorpolitisk oppdrag i Sverige

2018
10.16

Briefes av ambassaden

LEDER: 2. bass Lange leder de burgunderrødes frammarsj østover med Stockholm som mål.

Våre naboer i øst, Sverige, er midt oppe i en konstitusjonell krise. Derfor er Stockholm et naturlig reisemål for det veldige mannskoret med de skreddersydde korjakkene og den presise visjonen.

Fredag morgen setter 47 svært godt opplagte mannskorsangere kursen mot den svenske hovedstaden. Oppholdet har en tredelt målsetning; Burgunderjakkenes internasjonale initiativ må befestes og dyrkes, den pågående strategiprosessen skal aktualiseres og det unike kameratskapet skal pleies og videreutvikles.

– Ja. Det ligger som vanlig en trippel bunnlinjetenkning bak programmet. Men det er ikke til å stikke under en stol at denne gangen er destinasjonen valgt med bakgrunn i de store politiske flokene vårt naboland sliter med om dagen. Vi er invitert til den norske ambassaden akkurat for å få et nærmere innblikk i problemene. Selvsagt med utgangspunkt i det rent korpolitiske, sier 2. bass Odd-Erling ”Birkebeineren er for kort og det er egentlig Marcialonga også” Lange sentralt plassert i den presidentskapsutnevnte reisekomiteen.

Lange er varsom med å komme med konkrete løsningsforslag etter kaosvalget våre naboer i øst nylig har vært vitne til. Han mener det ikke er kompatibelt med hans fremskutte rolle som 2. bass i et kor som bærer velsittende og helt opplagt skreddersydde korjakker i en så vemodig vakker burgunderrød farge.

– Vi er engasjert på bakgrunn av urolighetene og ønsker å være forberedt på eventuelle korpolitiske konsekvenser. Dette som et ledd i vårt generelle utenrikskorpolitiske engasjement. Til gjengjeld skal vi framføre solid norsk mannskorsang i den norske ambassaden fredag ettermiddag, sier Lange.

Det presidentskapsutnevnte komitemedlemmet er ellers forsiktig med å røpe detaljer i programmet, men sier det blir samkvem med et av Stockholms mest anerkjente mannskor, busksang i Gamla stan og ellers et program for både hygge og nytte.

Et æresmedlem er borte

2018
08.13

l

l

l

l

l

l

l

l

Minneord

Per Hulbækdal (1927 – 2018)

En bauta i Elverum Mannskor er gått bort. Vår trofaste sanger og
Elverum Mannskors mangeårige og tidligere dirigent, Per Hulbækdal,
har forlatt oss. Han sovnet stille inn i sitt hjem fredag 10.august, vel 91 år gammel.

Han viet store deler av sitt liv til korbevegelsen og korsang. Han var både dirigent
og sanger. I perioden fra 1966 til 1986 var han dirigent og koret
hadde en god og stabil 20-års periode med en topp midt på 70-tallet med
rundt 50 medlemmer. På 90-tallet, da koret var inne i en vanskelig periode,
var Per en av de viktigste driverne som bragte koret videre til tross for
svært laber oppslutning og rekruttering. I forhold til «den nye generasjonen»,
som kom til utover 2000-tallet, viste han stor åpenhet
og raushet og var en god mentor.

Han var alltid positiv og imøtekommende til nye ting,
selv om det var mannskorklassikerne som stod hans hjerte nærmest.
For sin innsats i korbevegelsen var han hedret som æresmedlem
i Elverum Mannskor og Norges Korforbund Østerdalen.

Per Hulbækdal hadde et behagelig vesen og alltid godt humør
og de gode replikkene hans satt løs. I tillegg til hans kunstneriske
kvaliteter både som dirigent og sanger, var han en svært samlende
person for koret, også som menneske. Både han og hans kone Astrid var
svært varme mennesker som spredte både latter, liv og glede rundt seg.
De brydde seg begge om andre og gav av seg selv i alle sammenhenger,
tuftet på solide og tidløse verdier hentet fra Nord-Østerdal.

Per Hulbækdal var aktivt med som sanger helt til det siste,
sangerstevnet i Elverum 8.-10. juni i år. Under korets 120-årsjubileum,
11. november 2017, dirigerte han koret med den største selvfølgelighet.
Han har vært en bauta i Elverum Mannskor og har satt spor etter seg
og vil bli husket for alt han har gjort både som dirigent og sanger.

For Elverum Mannskor

Jan Eirik Krey
President

Burgunderjakkene på hjemmebane

2018
08.09

Skal kaste glans over VM-finalen

Slagkraftige Robert Paulsbyen fyller Terningen Arena når det skal kjempes om VM-tittel. Burgunderjakkene vil støtte hjemmefavoritten med solid mannskorsang.

Elverum Mannskor, det toneangivende og ikke minst grensesprengende koret med de skreddersydde korjakkene, er naturlige bidragsytere når Elverums egen Robert Paulsbyen skal gå VM kamp på hjemmebane.

Det er duket for Fight Night og et fullsatt Terningen Arena 8. september. Kickbokseren Robert Paulsbyen skal ut i 12 runders VM-kamp mot kroatiske Bojan Mišković. Arrangørene melder om full pakke i Terningen Arena med ring midt på gulvet, lyd- og lysshow, servering av mat og drikke og en minnerik ramme rundt kampen.

– Terningen Arena er på mange måter også Elverum Mannskors hjemmebane. Etter en rekke opptredener i byens storstue, er vi blitt ordentlig husvarme og trives godt i de flotte omgivelsene. Og som bærere mannlig styrke, gjennom vårt internasjonalt anerkjente klangrom, hører vi hjemme når verdensbegivenheter skal skje i byen vår, sier burgunderjakkenes markeds- og merkevareansvarlige, 1. tenor Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard i en knapp, men uvanlig presis uttalelse til Burgundernytt.

Merkevaresjefen for de høyt dekorerte og helt uvanlig anerkjente medlemmene av koret med den internasjonalt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, sier at det ennå ikke er helt spikret hva koret skal levere kunstnerisk, men at det selvsagt er snakk om å toppe kvelden med solid avlevering av klassisk mannskorsang.

– Etter at avtalen med arrangørene var ferdigforhandlet, har vårt kunstneriske utvalg satt i gang arbeidet med å sette sammen et passende utvalg av korsang som passer for et slikt arrangement. Som vanlig har jeg full tillit til at dette arbeidet gjøres på best mulig måte, avslutter 1. tenoren selv er utrustet med en uvanlig stødige tenorstemme.

Festspillene 2018

2018
08.05

Dobbelt takk til burgunderjakkene

Tom Steinar Lund åpnet Festspillene bak det mange kaller Nord-Europas heftigste bakteppe. (Foto: Østlendingen).

Festspillene i Elverum er i gang og som vanlig ble den store åpningen sterkt preget av byens opp mot eventyrlige mannskor. Ordføreren takket i sin åpningstale alle som gjør en innsats for Festspillene, aller mest takket han det høyt dekorerte og prisbelønte Elverum Mannskor.

I en årrekke har koret med den internasjonalt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen og det gjennomsubstansielle strategiske planverket, vært en kunstnerisk sikkerhet under den høytidelige åpningskonserten. Som bidragsytere før konserten med variert og presis sang til publikum på veg inn og selvsagt som stødige leverandører av Elverumssangen, selve rosinen i åpningskonsertpølsa for svært mange.

Styreleder, daglig leder, kunstnerisk ledelse, Festspillenes venner og sponsorer ble som vanlig takket av byens ordfører Erik Hanstad da han holdt sin tale til Festspill-publikummet. Og så kom høydepunktet for mange; han takket Elverum Mannskor to ganger. Først for at han hadde glemt det i fjor og så selvsagt for årets innsats. Ja, glemte det. Under åpningen i 2017 var det mange som så seg rundt med spørrende blikk da Hanstad avsluttet sin tale uten å ha takket byens kulturkjæledegger, Elverum Mannskor. Det ble spekulert i om ordføreren hadde begynt å bli glemsk, eller om det skulle takkes på en annen måte senere i programmet. Med en form for pris eller annen belønning. Så skjedde ikke og Festspillpublikummet gikk forvirret hjem. I år ble det altså tatt tak i med en høytidelig dobbelt takk.

– Ja. Vi reagerte i fjor, men regner dette som en ren glipp fra ordførerens side og er takknemlig for at fadesen ble rettet opp i år, sier 1, tenor og ansvarlig for merkevare og markedsføring i det svært betydelige Elverum Mannskor, Trond «Tulle-Trond» Bjøntegaard, i en knapp kommentar til Burguhder-Nytt.

Sangerstevnet 2018

2018
06.11

Burgunderjakkene leverte fra øverste hylle

Elverum Mannskor leverte et suverent korstevne i helga. Også kunstnerisk lå som vanlig det veldige mannskoret i de vakre korjakkene helt i øverste kategori.

Lovordene hagler etter årets forbundsstevne. Det høyt dekorerte Elverum Mannskor arrangerte et stevne som mange vil huske som kanskje et av historiens aller beste i skog- og mannskorhovedstaden Elverum.

Allerede fredag kveld ble stemningen satt med uhøytidelig korbedømming og intern lagbygging gjennom bli-kjent-samling i rådhusets festsal. Arrangøren melder om stor stemning – helt på grensen til hæla-i-taket.

De nærmere 600 deltakerne stilte lørdag formiddag til finpuss av Vidar Sandbeck-arrangementer som de 22 deltagende korene i forkant hadde øvd på. Så oppmarsj, offisiell åpning og ikke minst avsynging av de tidligere nevnte Sandbeck-sangene på Rådhusplassen. Selvsagt etter at det stadig mer veldige Elverum Mannskor hadde åpnet seremonien med sin firstemte versjon av Elverumssangen. Som bare de burgunderrøde kulturambassadørene kan.

Rapporter fra den gedigne sangermiddagen lørdag kveld er utelukkende positive. God mat, godt drikke og selvsagt mye sangerglede preget timene i Elverumshallen denne lune lørdagskvelden.

Kanonstevnets siste dag var viet til Glomdalsmuseet for en svært spesiell og minnerik vandring i det strålende sommerværet. Korene leverte sangprestasjoner på de ulike tun etter geografisk tilknytning. Alt ledet av en svært godt opplagt Per Kjelland. Både sangere og publikum fikk en opplevelse de svært sent vil glemme.

Avslutningen er nok det som mange vil huske aller best. Elverum Mannskor i full bredde avleverte fanen etter det mektige verket Fanevagt.

Fold dig ud, vort gamle Mærke, evigunge Sanger flag!
Gjør de veke Viljer sterke, naar du løftes for vor Sag!

Slitne, men stolte av egen innsats, lot det rundt 50 mann store koret ordene runge utover Elverumstunet. Lettet etter all planlegging og ikke minst solide gjennomføring av «The best forbundsstevne for Norges Korforbund Østerdalen ever».

Lovordene hagler etter årets forbundsstevne. De høyt dekorerte Elverum Mannskor arrangerte et stevne i det som mange vil huske som kanskje et av historiens aller beste i skog- og mannskorhovedstaden Elverum.

Allerede fredag kveld ble stemningen satt med uhøytidelig korbedømming og intern lagbygging gjennom bli-kjent-samling i rådhusets festsal. Arrangøren melder om stor stemning – helt på grensen til hæla-i-taket.

De nærmere 600 deltakerne stilte lørdag formiddag til finpussing på Vidar Sandbeck-arrangementer som de 22 deltagende korene i forkant hadde øvd på. Så oppmarsj, offisiell åpning og ikke minst avsynging av de tidligere nevnte Sandbeck-sangene på Rådhusplassen. Selvsagt etter at det stadig mer veldige Elverum Mannskor hadde åpnet seremonien med sin firstemte versjon av Elverumssangen. Som bare de burgunderrøde kulturambassadørene kan.

Rapporter fra den gedigne sangermiddagen lørdag kveld er utelukkende positive. God mat, godt drikke og selvsagt mye sangerglede preget timene i Elverumshallen denne lune lørdagskvelden.

Kanonstevnets siste dag var viet til Glomdalsmuseet for en svært spesiell og minnerik vandring i det strålende sommerværet. Korene leverte sangprestasjoner på de ulike tun etter geografisk tilknytning. Alt ledet av en svært godt opplagt Per Kjelland. Både sangere og publikum fikk en opplevelse de svært sent vil glemme.

Avslutningen er nok det som mange vil huske aller best. Elverum Mannskor i full bredde avleverte fanen etter det mektige verket Fanevagt.

Fold dig ud, vort gamle Mærke, evigunge Sanger flag!
Gjør de veke Viljer sterke, naar du løftes for vor Sag!

Slitne, men stolte av egen innsats lot det rundt 50 mann store koret ordene runge utover Elverumstunet, stolte og glade etter all planlegging og ikke minst solide gjennomføring av «The best forbundsstevne for Norges Korforbund Østerdalen ever».

Sangerstevnet 2018

2018
06.01

Like før det braker løs

President Krey og hans burgunderrøde styrker er klare for den store korfesten i Elverum.

Om nøyaktig en uke braker det løs med korstevne i Elverum. I Sandbecks ånd, som arrangøren, det veldige Elverum Mannskor, så treffende har valgt som overskrift. Lørdag formiddag i Leiret blir ett av mange høydepunkter.

Det har vært jobbet i lang tid for å få til et best mulig arrangement og burgunderjakkene er klare til å ta i mot nærmere 600 sangere til fest i Elverum fra 8. til 10. juni. Og det vil merkes i byen. Lørdag blir det oppmarsj og høytidelig åpning på Rådhusplassen. Her vil det bli framført Vidar Sandbeck-viser på en måte du aldri ført har opplevd. Blandakorene, damekorene og mannskorene vil ha hver sin avdeling. På ettermiddagen lørdag blir det konserter i både Elverum kirke, Festsalen i rådhuset og i aulaen på Folkvang.  22 kor er jevnt fordelt på de tre konsertstedene og her vil hvert kor servere fra øverste hylle. Konsertene er åpne for publikum og det blir billettsalg i døra.

Etter konsertene, på tur til den tradisjonelle sangermiddagen i Elverumshallen, kan det bli mulig for interesserte å få en smakebit av hva korene kan prestere på Lokket. Der er det nemlig lagt opp til såkalt busksang, altså kor med frie tøyler.

Søndag formiddag er stedet Glomdalsmuseet. I forhåpentligvis strålende sommervær skal flere av tunene benyttes. Geografisk vil korene bli plassert der «de hører hjemme» og det blir korsang i de flotte omgivelsene. Konsertene koster ikke noe og arrangøren regner med at alle i byen kjenner sin besøkelsestid.

Les det aller siste på stevnets egen hjemmeside

Sangerstevnet 2018

2018
04.05

600 sangere inntar Elverum

Elverum Mannskors 2. bass og profilerte tegner, Hallvard Skauge, har tegnet stevne-illustrasjonen.

Rundt 600 sangere fra til sammen 22 kor samles til sangerstevne i Elverum i dagene fra 8. til 10. juni. Elverum Mannskor arrangerer gigantstevnet der blant annet Vidar Sandbeck vil stå i fokus.

Hvert annet år samles korene i Norges Korforbund Østerdalen til forbundsstevne og i år er altså turen kommet til Elverum og Elverum Mannskor. Det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjente grunnklangen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen, har i lang tid jobbet hardt med å skape en best mulig opplevelse for deltakerne og med å vise for hele byen og regionen bredden og kvaliteten i de ulike korene.

Ved siden av et klassisk sangerstevne med oppmarsj, konserter og busksang i gatene, vil 100-årsjubileet for Vidar Sandbecks fødsel markeres. Elverum Mannskor har engasjert Henning Sommerro og Henrik Ødegård til å arrangere Sandbeck-viser for mannskor, damekor og blandakor. Sangene vil blant annet bli framført under åpningen i Elvarheimsparken lørdag 9. juni.

Søndag 10. juni blir stedet Glomdalsmuseet. Deltakerkorene vil bidra med sang på ulike tun der de geografisk hører hjemme. Tynsettunet, Rendalstunet, Stor-Elvdalstunet og Elverumstunet vil bli benyttet. Nyheter og detaljert program finnes på stevnets egen hjemmeside.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera